Ήπειρος τόπος να ζεις: Αναπτυξιακός Προγ/μός

Η παράταξη «Ήπειρος τόπος να ζεις» εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«« Έχουμε ήδη αποστείλει επιστολή προς τον αιρετό Περιφερειάρχη αλλά και τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τονίζοντας :

«Ούτε μια χαμένη ημέρα στην προσπάθεια για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου».

Τονίσαμε με την επιστολή μας ότι «τα όργανα της Περιφέρειας και ιδίως το Περιφερειακό Συμβούλιο θα έπρεπε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να χαράξει τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και να αναπροσανατολίσει στα νέα δεδομένα τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να βγουν από τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης»

Αναμέναμε ότι η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου θα έφερνε στην πρώτη συνεδρίασή του σχετικό θέμα αλλά παρά την πληθώρα των θεμάτων της συνεδρίασης δε υπήρξε κάτι σχετικό.

Μην υποβαθμίζετε το θεσμό και τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου εξετάζοντας μόνο τρέχοντα και ανομοιογενή θέματα. Όπως ήδη έχουμε τονίσει η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας δεν χαράσσεται με τη λογική των «ώριμων έργων». Η εύκολη λύση είναι η  αναζήτηση των ώριμων έργων, τα οποία παρά το ότι συμβάλλουν στην απορρόφηση των πόρων συχνά δεν απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το κορυφαίο όργανο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας. Οφείλει χωρίς χάσιμο χρόνου να δρομολογήσει τις σχετικές εξελίξεις. Σ’ αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να συμβάλλουμε τόσο στο πλαίσιο της αναθεώρησης των ΠΕΠ όσο και των υπόλοιπων ΕΠ του ΕΣΠΑ και των άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως είναι το ΠΑΑ και το ΕΠ Αλιείας. Μια διαδικασία που είναι δρομολογημένη μέχρι το Μάρτη και η συμβολή της αιρετής Περιφέρειας πρέπει να είναι αποτελεσματική και κατάλληλα προετοιμασμένη.

Η καθυστέρηση στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη της περιοχής είναι εμφανής αδυναμία ή και αδιαφορία για τις τύχες του τόπου μας. Αν δεν έχετε κάνει το σχεδιασμό αυτό ως παράταξη της πλειοψηφίας δεν είναι κακό να ζητήσετε βοήθεια. Να είστε σίγουροι ότι θα σας την παρέχουμε. Αναλάβετε όμως τώρα την πρωτοβουλία. Σας προτείναμε ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης να συγκαλέσει άμεσα ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Η διαχείριση της καθημερινότητας και των προβλημάτων που ανακύπτουν δεν είναι  μόνο αυτό που ο πολίτης της Περιφέρειας περιμένει από τα εκλεγμένα όργανά του. Σε τέτοια περίπτωση δεν υπήρχε λόγος να λειτουργήσει ο νέος θεσμός. Θα μπορούσε να συνεχίσει το κράτος να μεριμνά και να σχεδιάζει χωρίς την άμεση έκφραση της φωνής του πολίτη της περιφέρειας. Ο πολίτης της Ηπείρου περιμένει κάτι παραπάνω για τις τύχες του και οφείλουμε να του το προσφέρουμε.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να προσδιορίζει το που θέλουμε να οδηγήσουμε την Ήπειρο με ορίζοντα το 2020 (ως Περιφέρεια που θα αξιοποιεί όλες τις ευκαιρίες του σχεδιασμού της πολιτικής συνοχής της Ευρώπης του 2020). Επίσης θα πρέπει να καθορίζει την στρατηγική της Περιφέρειας στους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής διαδικασίας (Υποδομές, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον, αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, απασχόληση, νέες τεχνολογίες, υγεία, παιδεία κ.α.). Στη συνέχεια θα προσδιορίζει τους πόρους που θα αξιοποιηθούν και θα εξειδικεύεται σε σχέδια δράσης και σε έργα άμεσης προτεραιότητας. Στο σχεδιασμό αυτό όλες οι περιφερειακές ενότητες πρέπει να μετέχουν ως ισότιμοι συνδιαμορφωτές που θα συνθέτουν ένα ισχυρό αναπτυξιακό πρότυπο.

Μην καθυστερείτε άλλο. Φέρτε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να καθοριστούν άμεσα τα επί μέρους βήματα και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών.  Στόχος πρέπει να είναι εντός του Μαρτίου να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι πρώτες προγραμματικές δεσμεύσεις που θα σηματοδοτούν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Κύριε  πρόεδρε, ζητάμε  ειδική  συνεδρίαση  του  Π.Σ  , όσο  το  δυνατόν  γρηγορότερα , με  μοναδικό θέμα  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ». »»

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply