Έρανος υπέρ του Ελληνικού Αντικαρκινικού Αγώνα

Από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Ιωαννιτών ο Έρανος υπέρ του Ελληνικού Αντικαρκινικού Αγώνα, από ειδικά συνεργεία που θα συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – Παράρτημα Ιωαννίνων. Στους λοιπούς Δήμους του Νομού Ιωαννίνων ο ίδιος Έρανος θα γίνει από 22/10/2012 έως 31/10/2012.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply