Έναρξη συγκομιδής ακτινιδίων στην Π.Ε. Πρέβεζας

Ξεκίνησε από χθες 24/10/2012 η συγκομιδή των ακτινιδίων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την εμπορική περίοδο 2012 – 2013.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

«« ΘΕΜΑ: “‘Έναρξη της συγκομιδής και της συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2012-2013”:

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 290524/3-9-2010 (ΦΕΚ 1521/Β/7-9- 2010)
2. Τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής των ακτινιδίων εμπορικής περιόδου 2012-2013 την 24-10-2012, με την προϋπόθεση ότι έχουν τον κατάλληλο βαθμό ωριμότητας (6,2 ο Brix).

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ημερομηνίας απαγορεύεται η συγκομιδή ακτινιδίων κάτω αυτού του ορίου (6,2 ο Brix).

Για τη διάθεση των ακτινιδίων σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, απαιτείται αυτά να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,5 ο Brix.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος,
Ιωάννης Αυγέρης. »»

Σχετικά με την ωρίμανση και τη συγκομιδή των ακτινιδίων να επισημάνουμε συμπληρωματικά τα εξής:

– Η θέσπιση του ορίου των 6,2 ο Brix για τη συγκομιδή των ακτινιδίων αποτελεί διεθνή πρακτική, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά θα αποκτήσουν τα απαιτούμενα σάκχαρα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο καταναλωτής (9,5 ο Brix και 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρή ουσία) κατά την είσοδο του προϊόντος στην αλυσίδα διανομής.
– Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την τεχνητή ωρίμανση των ακτινιδίων.
– Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο στο στάδιο της τυποποίησης-συσκευασίας, της φόρτωσης του τελικού προϊόντος ή της εισαγωγής – εξαγωγής, βρεθούν καρποί με περιεκτικότητα σε σάκχαρα μικρότερη των 6,2 ο Brix, αυτοί καταστρέφονται με ευθύνη του κατόχου και οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.
– Στην περίπτωση που παρτίδες ακτινιδίων, σε όλα τα άλλα στάδια διακίνησης που έπονται της τυποποίησης – συσκευασίας και της εισαγωγής – εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2 και 9,5 τότε, με ευθύνη του κατόχου αποσύρονται σε αποθήκες, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν Brix τουλάχιστον 9,5 ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply