Έναρξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής

Εκ της  Κατσαρείου Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, γίνεται γνωστό ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την 24η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7μ.μ. Οι εγγραφές θα γίνονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη  από 6 – 8 μμ στα γραφεία της Σχολής Αράπη 1 (πίσω από την Ακαδημία). Η Κατσάρειος Σχολή Βυζαντινής Μουσικής είναι αναγνωρισμένη από το κράτος και γίνονται δεκτοί σπουδαστές κάθε ηλικίας οι οποίοι ύστερα από πενταετή φοίτηση λαμβάνουν πτυχίο και στη συνέχεια δίπλωμα βυζαντινής μουσικής από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply