Άρτα: Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών

Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας πρόκειται να δημιουργηθεί στην πόλη της Άρτας. Σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με τίτλο την «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο».

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply