Υποτροφίες σε φοιτητές από κληροδότημα του Δήμου Ιωαννιτών

Υποτροφίες ύψους 60.000 ευρώ σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο θα χορηγήσει μέσω του κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» ο Δήμος Ιωαννιτών.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την περασμένη εβδομάδα μετά από εισήγηση της προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, Γεωργίας Γιώτη η οποία έκανε γνωστό πως σύμφωνα με τη δημόσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, το 80% των εισοδημάτων του κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα», από τα μισθώματα των καταστημάτων της οδού Αβέρωφ 6 θα διατίθενται για υποτροφίες μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών εξωτερικού σε αριστούχους πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων, Ελληνικής εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, για ένα ή δύο το πολύ έτη, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων.

«Λόγω της επάρκειας των εισοδημάτων της περιουσίας του κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έχει προϋπολογιστεί για το έτος 2017 στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 60.000 € για την υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Έτσι προτείνουμε και με βάση τη βούληση του διαθέτη την χορήγηση της ανωτέρω υποτροφίας σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο», σημείωσε η κ. Γιώτη με τα μέλη της επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να προκηρυχθεί από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» η χορήγηση -κατόπιν επιλογής – έξι υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

 

Tags: