Β. Τσίρκας για την «Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα»

Β. Τσίρκας για την «Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα»H χρηματοδότηση με 2.500.000€ του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση του Παλαιού Ξενοδοχείου Ξενία στην Άρτα» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο της Δράσης «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» που υλοποιεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Αρταίων, αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη.

Η επανάχρηση του Ξενία και η επανένταξή του στον ιστό της πόλης αποτελεί αίτημα δεκαετιών των Αρτινών πολιτών και θα αφήσει θετικό αποτύπωμα στη σύγχρονη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Από την πρώτη στιγμή υπερασπιστήκαμε τον δημόσιο χαρακτήρα και τη δημόσια λειτουργία του Ξενία στο κάστρο της Άρτας. Η απόδοση στην τοπική κοινωνία ενός κτιρίου που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Αρτινούς και για πολλά χρόνια ήταν εγκαταλειμμένο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στη συλλογική μνήμη και συνείδηση ο χώρος αυτός είναι συνδεδεμένος με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Και για τον λόγο αυτό η επανασύνδεσή του με τη δημόσια ζωή της πόλης αποτελεί μοναδική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

 

Tags: