Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Μέχρι τέλος Ιουνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις».

Ήδη το προσχέδιο έχει δοθεί προς διαβούλευση σε όλους τους δημάρχους και την ΚΕΔΕ, η οποία θα το εξετάσει κατά την αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ειδικότερα, το πολυνομοσχέδιο αποτελείται, προς το παρόν, από 150 άρθρα, τα οποία σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών μπορεί να φτάσουν και τα 200 εφόσον προκύψουν προτάσεις κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης με την Αυτοδιοίκηση.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας αποκεντρωμένων διοικήσεων και ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων πειθαρχικές κυρώσεις αιρετών σε περίπτωση ποινικής καταδίκης, λειτουργία δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, ένδικα μέσα ΟΤΑ, νομική στήριξη υπαλλήλων ΟΤΑ, Συμβούλια Ένταξης Προσφύγων, κ.λπ.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις δημοσίων υπαλλήλων, προσωπικού ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων, μεταξύ των οποίων όροι σύστασης θέσης γενικού γραμματέα ΟΤΑ α’ βαθμού, σύσταση ενιαίας θέσης Ειδικού Συμβούλου ή Συνεργάτη, μετατάξεις – μεταφορά προσωπικού Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μεταφορά προσωπικού ΟΤΑ, μετατάξεις – αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, θέματα λύσης επιχειρήσεων ΟΤΑ α’  και β’ βαθμού, θέματα Δημοτικών Αστυνομικών, σχολικών φυλάκων και σχολικών καθαριστριών, αλλά και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κ.λπ.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται θέματα οικονομικής λειτουργίας, εσόδων και περιουσίας ΟΤΑ, μεταξύ αυτών και η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των ΟΤΑ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ, μεταφορά προσωπικού ΔΕΥΑ κ.πλ.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησηςη, όπως το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις θεμάτων της εκλογικής διαδικασίας.

Στο έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διατάξεις προσαρμογής του Ν. 344/1976 στο νέο τρόπο κατάρτισης των ληξιαρχικών πράξεων.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται διάφορες διατάξεις, όπως θέματα έργων και μελετών ΟΤΑ και ΥΠΕΣΔΑ, μεταφορά μαθητών κ.λπ.

Πηγή: airetos.gr

 

Tags:

, , , ,