Οδηγίες για την ίδρυση Σταθμών Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΈχουμε γράψει και παλιότερα για το σύστημα απογραφής και ελέγχου του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών).

Σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά άνω των 100 λίτρων πρέπει να απογραφούν σε ειδικό Μητρώο που τηρείται στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016 να έχουν περάσει τουλάχιστον από έναν έλεγχο από τους αρμόδιους Σταθμούς Επιθεώρησης (ΣΤΕΕΕΓΦ).

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Aνακοίνωση για την επαγγελματικό εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

epirusnewsΗ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου πληροφορεί ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με «τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων», ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-1-2012 (ΦΕΚ Α 8/2012) «διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».

Περισσότερα

ΥπΑΑΤ: Έρχεται νέο σύστημα επιθεώρησης των ψεκαστικών

epirusnewsΣε εφαρμογή του σχετικού νόμου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε απόφαση σχετικά με την διαδικασία τακτικής επιθεώρησης του εν χρήσει επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά).

Με την απόφαση θεσπίζεται το σύστημα των επιθεωρήσεων των ψεκαστικών, για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας. Όπως έχει οριστεί με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, οι φορείς υλοποίησης των επιθεωρήσεων (Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων) μπορεί να είναι είτε δημόσιου χαρακτήρα, είτε ιδιωτικοί.

Περισσότερα