Πρόσληψη καθηγητών/μελών ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοινώνουμε στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας ότι διατέθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επτά θέσεις για την πρόσληψη Καθηγητών/μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περισσότερα