Κατηγορίες εναντίον της Google για αθέμιτο ανταγωνισμό

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μπει η Google η οποία εξετάζεται τόσο για το κατά πόσο ο τρόπος διάθεσης του λειτουργικού συστήματος Android που έχει την υπογραφή της εταιρείας, αντιβαίνει τους κοινοτικούς κανόνες σε θέματα ανταγωνισμού όσο και για την παροχή στρεβλών αποτελεσμάτων έρευνας.

Περισσότερα