Ξεκινάει η κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ανατολής – Στόχος η δημιουργία αθλητικού πυρήνα στην Ανατολή

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΞεκινάει η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής», καθώς ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας συνυπέγραψε το σχετικό συμφωνητικό εκτέλεσης έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, Γιώργο Σειρά.

Το έργο είναι προϋπολογισμού μελέτης 165.000 ευρώ και η χρηματοδότηση του προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Ιωαννιτών (ΣΑΤΑ). Ο ανάδοχος αναδείχθηκε με μέση έκπτωση 26,43% κατά το διαγωνισμό, ενώ συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 360 ημερολογιακές μέρες.

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί με τις προδιαγραφές υψηλής ποιότητας που έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ώστε να αναπτύσσονται αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια και οι οποίες προδιαγραφές συμφωνούν με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η FIFA.

Πρόκειται για ένα αθλητικό έργο σημαντικό όχι μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ανατολής και ειδικά για τη νέα γενιά, αλλά για ένα έργο που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Ιωαννιτών, για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών όπου –ως γνωστόν – υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις και μεγάλες ανάγκες.

Περισσότερα