Ολοκληρώνεται η περιοδεία κλιμακίου ευρωβουλευτών

Ολοκληρώνεται η περιοδεία κλιμακίου ευρωβουλευτών της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής στην Βόρειο Ελλάδα εν όψει της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ:

Οι Περιφέρειες θα σηκώσουν μεγάλο μέρος της προσπάθειας για την ανασυγκρότηση της χώρας ήταν η κοινή διαπίστωση κλιμακίου ευρωβουλευτών που επισκέπτεται την Βόρειο Ελλάδα και των Ελληνικών αρχών με τις οποίες συναντήθηκαν.

Η ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη νέα πολιτική συνοχής. Το νέο σχήμα αυτοδιοίκησης του Καλλικράτη είναι μία ευκαιρία που μπορεί να συνδυασθεί άριστα με τους νέους αναπτυξιακούς στόχους που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Στρατηγική 2020, δήλωσε ο Υφυπουργός Περιφερειακής Πολιτικής και Ανταγωνιστικότητας Σ.ωκράτης Ξυνίδης.

Περισσότερα