Δ. Ιωαννιτών: Απάντηση για την προμήθεια και την λειτουργία λογισμικών

Με αφορμή δημοσιεύματα περί σπατάλης του Δήμου Ιωαννιτών για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία λογισμικών συστημάτων, η Δημοτική Αρχή κάνει γνωστό ότι αυτά δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων στον Καλλικρατικό Δήμο Ιωαννιτών, η διασύνδεση όλων των υπηρεσιών – είτε αυτές λειτουργούν στην πόλη είτε στις Δημοτικές Ενότητες – ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Περισσότερα