Παρεμβάσεις στην κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Ρ. Γαριβάλδη

ΙωάννιναΚλειστό για τα οχήματα θα παραμείνει έως και αύριο Παρασκευή 22 Αυγούστου το ρεύμα της οδού Ρ. Γαριβάλδη, από την οδό Εθν. Αντιστάσεως προς την οδό Μετσόβου, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του δήμου Ιωαννιτών.

Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων δε θα διακοπεί, αλλά θα γίνεται από το αντίθετο ρεύμα της οδού Ρ. Γαριβάλδη με κατάλληλη σηματοδότηση.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από την οδό Αρχ. Μακαρίου με κατεύθυνση την οδό Εθν. Αντιστάσεως, θα εκτρέπεται προς την οδό Χρ. Αλεξίου στο ύψος της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια προς τις οδούς Χρ. Κάτσαρη, Ιερ. Γερβασίου και Μητροπόλεως.

Οι εργασίες ύδρευσης γίνονται με ευθύνη της ΔΕΥΑΙ.

Περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Πλατειών

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΟμόφωνα στο σύνολό του και με την επιφύλαξη της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας σε ένα σημείο, που αφορά τη αλλαγή της ροής κυκλοφορίας στους πεζοδρόμους, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Λειτουργίας Πεζοδρόμων και Πλατειών.

Με τον συγκεκριμένο κανονισμό ο οποίος είχε εγκριθεί από την επιτροπή κυκλοφοριακών θεμάτων και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ρυθμίζονται:

 • Οι όροι κυκλοφορίας τόσο των πεζών, όσο και των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων που βρίσκονται σε πεζόδρομους και πλατείες, καθώς και κάθε είδους δικύκλων.
 • Τα μέτρα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος από την ρύπανση και την μόλυνση.
 • Τα μέτρα προστασίας του κοινού από την ηχορύπανση.
 • Οι προϋποθέσεις χρήσης τμημάτων πεζοδρόμων και πλατειών από τα παρακείμενα καταστήματα και οι υποχρεώσεις των καταστηματαρχών.
 • Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Ο κανονισμός ισχύει για τα πεζοδρομημένα τμήμα:

 • Μιχαήλ Αγγέλου (από Πλατεία Πύρρου έως Χαρ. Τρικούπη),
 • Ζυγομάλλη,
 • Οπλαρχηγού Πουτέτση (από Χαρ. Τρικούπη έως Δημάρχου Βλαχλείδη),
 • Δημάρχου Βλαχλείδη,
 • Γρηγορίου Σακκά
 • Μελάνίδη,
 • Μουλαϊμίδη
 • Μπότσαρη
 • Γούναρη
 • Κατσιμήτρου,
 • Κωλέττη,
 • Καπλάνη,
 • Παπάζογλου,
 • Παπαδοπούλου
 • Αραβαντινού,
 • Λόρδου Βύρωνος,
 • Στουρνάρα,
 • Κατσαντώνη,
 • Καλλάρη,
 • Φιλίττη (από Καλλάρη ως Αβέρωφ)
 • Κύπριου Σιώζου

καθώς και στα τμήματα που έχουν ήδη ή θα χαρακτηριστούν στο μέλλον ως πεζόδρομοι μετά από σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα τμήματα των οδών αυτών, χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι και προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών.

Στους πεζόδρομους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση όλο το 24ωρο:

 1. Η κίνηση αυτοκινήτων παροχής πρώτων βοηθειών – αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των νεκροφόρων οχημάτων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων Ελληνικής Αστυνομίας, των εκτελούντων υπηρεσία αυτοκινήτων του Δήμου, Πυροσβεστικής καθώς και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης.
 2. Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
 3. Η κίνηση των οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών ή οχήματα τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι πέντε τόνων

Η κίνηση οχημάτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης ή εκσκαφών επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες οι οποίες θα ορίζονται κατά περίπτωση και μόνο μετά την καταβολή παραβόλου και την χορήγηση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων ανεφοδιασμού των καταστημάτων, κατοικιών στους πεζόδρομους – πλατείες της πόλης, επιτρέπεται από ώρα 08:30 μέχρι 10:30 π.μ.. Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την εκφόρτωση και με τον όρο ότι δεν θα παρεμποδίζεται η τροφοδοσία άλλων παρόδιων καταστημάτων.

Η κίνηση και η στάθμευση οχημάτων στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

 1. Η ταχύτητα των αυτοκινήτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, οι οποίοι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και της κίνησης οχημάτων της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
 2. Απαγορεύεται η οπισθοπορία των οχημάτων, εκτός κι αν αυτή γίνεται με την καθοδήγηση πεζού, καθώς και η επιτόπια στροφή τους.
 3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί από τη Δημοτική Αρχή να απαγορευτεί η επιτρεπόμενη κυκλοφορία των οχημάτων, εφ’ όσον αποδειγμένη ανάγκη το επιβάλλει για λόγους ασφαλείας ανετότερης κυκλοφορίας και προστασίας των πεζών.
 4. Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου, με βάση τον προϋπολογισμό της Τεχνικής του Υπηρεσίας (θεωρημένο από τον Δήμαρχο) για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του εντός πεζοδρόμων και πλατειών.
 5. Η κίνηση των μοτοποδηλάτων απαγορεύεται παντελώς, εκτός των κατόχων που έχουν εφοδιαστεί με ειδική κάρτα για τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, διανομής εφημερίδων κ.α. συναφών περιπτώσεων.
 6. Η κίνηση των ποδηλάτων επιτρέπεται σε όλους τους πεζοδρόμους.
 7. Απαγορεύεται εντελώς η στάθμευση δικύκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζοδρόμων και των πλατειών εκτός από τους ειδικούς χώρους του Δήμου που θα βρίσκονται σε γειτονικούς χώρους.

Η κίνηση των αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων προς και από τις θέσεις στάθμευσής τους επιτρέπεται καθ’ όλο το 24ωρο εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, όπου και θα καθορίζεται η είσοδος-έξοδος.

Απαγορεύεται στάθμευση τροχοφόρων σε πεζοδρόμους και πλατείες. Αρμόδια για την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και σε άλλη έκτακτη περίπτωση που θα προκύπτει και θα κρίνεται από το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται η χρήση των πεζοδρόμων, καθιερώνονται ειδικοί όροι για τις περιπτώσεις επισκευής ή ανέγερσης οικοδομών, όπως οι κυρώσεις και τα πρόστιμα για όσους δεν τηρούν τα προβλεπόμενα.

Περισσότερα

Περιοχές όπου χρειάζονται αλυσίδες

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

– Ε. Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης, από 35ο – 105ο  χλμ.
– Επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού.

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ

Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων, από 67ο έως 76ο χλμ.
Επ. Ο. Αθαμανίου – Μεσούντα – Τετράκωμο – Μαυρόφυλλο.
Επ. Ο. Σκάρπαρη – Θεοδώριανα.
Επ. Ο. Βουργαρέλι – Κυψέλη – Ράμμια – Μικροσπηλιά – Γρακικό – Κουκούλια – Άγναντα – Μελισσουργοί.
Επ. Ο. Γέφυρα Πλάκας – Μελισσουργοί.

Περισσότερα

Παράταση απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών

Με Αποφάσεις των τοπικών αρμοδίων Αστυνομικών Διευθύνσεων, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, παρατείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων μέχρι την 14.00΄ ώρα σήμερα (2-2-2012), στο παρακάτω Εθνικό Οδικό Δίκτυο της χώρας:

 • Στην Εθνική Οδό Άρτας– Ιωαννίνων.
 • Στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων.
 • Στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως.
 • Στην Εγνατία Οδό, από Ηγουμενίτσα μέχρι χ/θ 423+500 (Α/Κ Γαληψού έως όρια με Ν. Καβάλας.)
 • Στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Κοζάνης.
 • Στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Ιωαννίνων από θέση Μουργκάνη έως θέση Παναγιά.
 • Στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Γρεβενών.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων, που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας, υπενθυμίζει στους οδηγούς και στους χρήστες του οδικού δικτύου, τις παρακάτω χρηστικές συμβουλές:

Περισσότερα

Οδικές συνθήκες στην Ήπειρο

Σύμφωνα με ανακοίνωνση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οδικές συνθήκες αυτή την ώρα στην Ήπειρο, μετά τις σφοδρές χιονοπτώσεις, διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ – ΠΑΓΕΤΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
– Επ. Ο. Αγίου Νικολάου-έως γέφυρα Βροσίνας.
ΠΡΕΒΕΖΑ
– Επ. Ο. Φιλιππιάδας-Γοργομύλου.
– Επ. Ο. Νεράιδας-διασταύρωση Αρχαγγέλου.
ΑΡΤΑ
– Από Αθαμάνιο προς Θεοδώριανα
– Από Σκάρπαρι προς Θεοδώριανα.
– Επ. Ο. Αθαμάνιο προς Μεσούντα – Τετράκωμο – Μυροφύλλου.

Περισσότερα

Aπαγόρευση κυκλοφορίας & παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς και δάση

Από την Περιφέρεια και τις Περιφερειακές Ενότητες Ηπείρου εκδόθηκαν αποφάσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων, μηχανημάτων ως και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και περιοχές ειδικής προστασίας σε ημέρες και ώρες που θεωρείται υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αποφάσεις ισχύουν μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι την 31-10-2011 και η απαγόρευση εφαρμόζεται από ώρα 21.00 έως 06.00.

Κατά Περιφερειακή Ενότητα οι αποφάσεις ισχύουν για τις εξής περιοχές:

Περισσότερα

Κατολισθήσεις από τις βροχοπτώσεις

Νέες κατολισθήσεις σημειώθηκαν λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών στην παλαιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας: Στο 30ο χλμ. της Ε.Ο. έπεσαν χώματα και δέντρα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία. Για την αποκατάσταση των ζημιών εργάζεται συνεργείο της ΔΕΣΕ.

Περισσότερα