Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Με βασικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, τη συζήτηση και έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2012, συνεδρίασε πρόσφατα, με την προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Ε.Ε. έλαβε επίσης αποφάσεις για:
– Την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε θεματικές εκθέσεις.
– Την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
– Τη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
– Τη συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό χρήσης επιφανειακών υδάτων και αποδεκτών της Περιφέρειας Ηπείρου.
– Τη δημιουργία άτυπου παρατηρητηρίου μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου θα καταγράφονται παράπονα πολιτών και θα δημοσιεύονται άλλες χρηστικές πληροφορίες.

Με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2012, συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, την ερχόμενη Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στο Γραφείο του Περιφερειάρχη.

Περισσότερα

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας

Υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία πήραν μέρος όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες και ο Εκτελεστικός Γραμματέας.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ενημέρωσε τα μέλη της Ε.Ε. η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ηπείρου κ. Ελένη Ρόκου για ζητήματα που αφορούν το ΕΣΠΑ και ειδικότερα για τις μελέτες που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας καθώς και για τον διαγωνισμό Τουριστικής Προβολής της Ηπείρου, για τον οποίο αποφασίστηκε να συνεχιστεί η διαδικασία με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών.

Περισσότερα