Επίσκεψη Τ. Καλογιάννη στις Βρυξέλλες

Συμπεράσματα και εισηγήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη από τις ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλλες:

H Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Τατιάνα Καλογιάννη εκπροσωπώντας την αιρετή περιφερειακή αρχή της Ηπείρου, παραβρέθηκε σε ενημερωτικές συναντήσεις στις Βρυξέλες κατά το χρονικό διάστημα από 28 έως και 30 Νοεμβρίου.

Η πρόσκληση για την επίσκεψη αυτή ήταν πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών Γιώργου Σταυρακάκη, και Γιώργου Χατζημαρκάκη, αφορούσε τις Περιφερειακές διοικήσεις (αιρετές και αποκεντρωμένες) και εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης αντίστοιχων συναντήσεων με φορείς και πολιτικούς υπεύθυνους της χώρας μας.

Περισσότερα