Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόγραμμα “Alterenergy”

Τις 12 και 13 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας συνάντηση εργασίας των εταίρων του έργου «Alterenergy Strategic Project: Energy Sustainability for Adriatic Small Communities» στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic IPA 2007-2013, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια της Ηπείρου.H κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή αυτονομία αποτελούν σημεία αιχμής για τις Περιφέρειες της Ευρώπης.

Οι Περιφερειακές αρχές, με την ευθύνη για την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη νέων ενεργειακών υποδομών, μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενσωμάτωση τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), ως μέρος της λύσης στις προκλήσεις αυτές, προσδιορίζοντας το πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών, νομικών και κοινωνικών εμποδίων.

Περισσότερα