Συμπόσιο «Κοινωνίας Πολιτών» στο Ζαγόρι

Διαξάγεται από 27 – 29 Ιουλίου στο Ζαγόρι

Με τρεις βασικούς κύκλους συζητήσεων:

  • α) Ο ιστορικός ρόλος της Κοινωνίας πολιτών
  • β) Κοινωνία πολιτών, εργασία και κοινωνική οικονομία
  • γ) Κοινωνία πολιτών και συμμετοχική Δημοκρατία

Ομιλητές  θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες του πεδίου με συγγραφικό έργο και επίλεκτοι κοινωνικοί ακτιβιστές που έχουν να καταθέσουν σημαντική άποψη. Προαπαιτούμενο για τους ομιλητές 3σέλιδη σχετική εργασία. Τα πρακτικά θα εκδοθούν σε βιβλίο. Το Συμπόσιο θα είναι επίσης ανοικτό σε παρατηρητές.

Διοργανωτές του συμποσίου είναι:

  • Η πανελλήνια Σύμπραξη κοινωνικής οικονομίας (ΠΕΣΚΟ)
  • Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας «ΙΝΜΕΚΟ»
  • Και η ΑΜΚΚΕ «Επέκεινα Χώρα» που θα φιλοξενήσει στο χώρο της το συμπόσιο στη Βίτσα Ζαγορίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με συντονιστική επιτροπή του Συμποσίου που αποτελούν: ο Νίκος Γιαννής, Ανδρέας Λύτρας, Βασίλης Τακτικός,  Κώστας Οικονομόπουλος.

 

Tags: