Συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης στο πρόγραμμα BalkanMed

epirusnewsΤην συμμετοχή του Δήμου Δωδώνης ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης «Creation of transnational product for sustainable tourism” ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την τελευταία του συνεδρίαση.

Η πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε από το πρόγραμμα INTERREG V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020».

Το πρόγραμμα BalkanMed αποτελεί ένα εργαλείο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή κεφαλαιοποιώντας τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα.

Πρόκειται για μία νέα ευκαιρία συνεργασίας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει μία ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη και συνεργασία ώστε η περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου να γίνει πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη.

Το έργο στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δωδώνη, αφορά στην διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Οι δράσεις που περιλαμβάνει σχετίζονται με την δημιουργία και τον σχεδιασμό τουριστικών πακέτων για τον Δήμο Δωδώνης,την εφαρμογή και πιλοτική δοκιμή αυτών με συμμετοχή ξένων πρακτόρων, τη συμμετοχή σε διεθνή έκθεση τουρισμού, βιωματικά εργαστήρια για τον τουρισμό, δράσεις προβολής και ενημέρωσης, μελέτη για τη δημιουργία κοινής προσέγγισης για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη δημιουργία ενός δικτύου που θα διασφαλίσει τα αποτελέσματα του έργου αφού ο βιώσιμος τουρισμός είναι μία διαδικασία χωρίς τέλος.

Τέλος, περιλαμβάνονται δράσεις για την απόκτηση επωνυμίας (branding), η οποία είναι απαραίτητη για την αναγνωρισιμότητα του τόπου ώστε να γίνει ένας επιτυχημένος τουριστικός προορισμός.

Το εταιρικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δωδώνης περιλαμβάνει οκτώ εταίρους από πέντε χώρες και διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Municipality Ivaylovgrad – Βουλγαρία (Επικεφαλής εταίρος)
Municipality of Dodoni – Ελλάδα
Municipality of Agia – Ελλάδα
Municipality Lakatamiya – Κύπρος
Municipality of Strumica – FYROM
Center for Community Development – Αλβανία
Bulgarian Association for Alternative Tourism – Βουλγαρία
South-West University “Neofit Rilski” – Βουλγαρία

 

Tags:

, , ,