ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ: Ο Ε65 στο Κηπουργείο

Μακρύτερα από τα Γιάννενα και την Ήπειρο, στο Κηπουργειό Γρεβενών, θα συναντήσει την Εγνατία οδό ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65).

Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα, από τον Οκτώβριο του 2016, για τον κίνδυνο να επιλεγεί η «λάθος» χάραξη για την Ήπειρο, του βορείου τμήματος «Καλαμπάκα – Εγνατία» του Ε65, επειδή η λύση να πάει ο Ε65 στο «Κηπουργειό», αντί της «Παναναγιάς», δεν εξυπηρετεί ισότιμα τις τρεις γειτνιάζουσες Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, αδικεί την Ήπειρο (και τα χωριά μεταξύ Καλαμπάκας – Παναγίας, στη Θεσσαλία) και με πρωτοβουλία μας συζητήθηκε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Χαρακτηριστικά λέγαμε τότε: «η απόφαση θα επηρεάσει την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου… Η επικοινωνία, ο τουρισμός και η κίνηση των αγαθών διαπεριφερειακά είναι ζητούμενο και έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε την βέλτιστη λύση. Το τρένο Καλαμπάκα – Γιάννενα – Ηγουμενίτσα αργεί, αλλά να συνδεθούμε με τον Ε65 δια μέσω «Καρπερού» είναι άδικη μοίρα για τον τόπο και θα μας αναθεματίζουν οι επόμενες γενιές».

Επί τρεις μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο) αλώνιζαν οι Θεσσαλοί και οι «ανησυχούντες» γείτονες των Γρεβενών και φαίνεται να πετυχαίνουν τον στόχο τους και αλλάζουν την αρχική χάραξη! Εμείς εμπιστευτήκαμε το Υπουργείο και τον παραχωρησιούχο και πιαστήκαμε κορόιδα! Ο Αγοραστός κάνει τη δουλειά του εμείς τι κάνουμε;

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών Χ.Σπίρτζη, από τα Γιάννενα, για την βέλτιστη οικονομική λύση του Ε65 έπρεπε να μας ανησυχήσουν γιατί με άλλη δήλωση του ο ίδιος Υπουργός απέκλεισε τη σύνδεση της Ηπείρου με σταθερή τροχιά, δηλαδή με τρένο! Είπε: «δεν πρέπει να είναι στο σχεδιασμό της χώρας» αυτή η επιλογή! Πως να περιμένουν λοιπόν καλό οι Ηπειρώτες από τέτοιον Υπουργό.

Το εντυπωσιακό είναι πως δεν μας δίνουν ούτε το δικαίωμα να εκφράσουμε γνώμη για το θέμα στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο. Δεν μας συμπεριέλαβαν στους φορείς γνωμοδότησης του έργου της χάραξης του βορείου τμήματος του Ε65!

Αλλά τι να περιμένεις από μια περιφέρεια που δεν το πάλεψε και από μια ΠΕΔ που δεν ασχολήθηκε καν με το θέμα. Ήταν φυσικό να μην επηρεάσουμε τις ελίξεις.

Κρίσιμη και χρήσιμη παρατήρηση:

Η διατύπωση γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ενός έργου, είναι θεσμική και σημαντική παράμετρος για την απόφαση οριστικής έγκρισης ή απόρριψης των περιβαλλοντικών όρων και ακολούθως της αδειοδότησης του έργου, σε κάθε περίπτωση. Και μπορεί μεν να εισάγεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η ΜΠΕ και να εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του έργου, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις το κριτήριο της σκοπιμότητας του εξεταζόμενου έργου και οι επιπτώσεις του στην οικονομία και στην κοινωνία κατέχουν πρωτεύουσα θέση. Συνεπώς πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, δια της Επιτροπής Περιβάλλοντος, να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του αυτοκινητόδρομου Ε65, μιας και η όδευση του στο βόριο τμήμα του θα επηρεάσει με καταλυτικό τρόπο και την Ήπειρο, εκτός από την Θεσσαλία και την Δυτική Μακεδονία, με την οποία (Δυτ.Μακεδονία) η Ήπειρος συναποτελεί μια ενιαία αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»

  1. Ζάψας Γεώργιος
  2. Χατζηεφραιμίδης Πρόδρομος (Μάκης)
  3. Ζάκας Γεώργιος
  4. Χαμπίπης Δημήτριος

 

Tags: