Σημεία τοποθέτησης της Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων Τ. Καλογιάννη για τη Λ. Νιάρχου

Περιφέρεια ΗπείρουΗ τοποθέτηση της Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων Τ. Καλογιάννη στη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επί αιτήματος των παρατάξεων «Συμμαχία Ηπειρωτών» και «Ήπειρος Ανατροπής» σχετικά με την κατασκευή της «Οδού Νιάρχου» στα Ιωάννινα και επί σχετικής επερώτησης που είχε υποβληθεί από την πρώτη παράταξη για το ίδιο θέμα:

«Ειδικότερα, σε αντιστοιχία επί των συγκεκριμένων ερωτημάτων που θέτετε, ισχύουν τα παρακάτω:

Σχετικά με το α/α 1 της επερωτήσεως:

Ο χαρακτηρισμός της οδού ως Εθνικό Δίκτυο δεν επιτρέπει την διαμόρφωσή της ως αστικής οδού με πλήρη πρόσβαση. Ταυτόχρονα, η οδός Νιάρχου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, συνεπώς δεν θα μπορούσε να διαθέτει αμιγώς αστικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα η είσοδος της πόλης των Ιωαννίνων (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας), έχει κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και θα πρέπει να αναμένεται και στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των περιορισμών που αναφέρονται παραπάνω. Συνεπώς, θα πρέπει να βρεθεί αντίστοιχη λύση και για αυτήν καθότι η εφαρμογή της, προαναφερόμενης, νομοθεσίας είναι πλέον επιβεβλημένη για το σύνολο του δικτύου. Πρόσφατες εφαρμογές της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρονται ως παραδείγματα ακολούθως:

  • την αποπερατωθείσα πρίν τρία έτη, Περιφερειακή οδό Λαρίσης.
  • την αποπερατωθείσα κατά το περασμένο έτος, οδό Μουδανιών – Κασσάνδρας, όπου η εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής απέκλεισε την απευθείας πρόσβαση των ιδιοκτησιών στην οδό, με την ανάπτυξη τοπικών οδών προσβάσεων.
  • την υπό κατασκευή Δυτική Περιφερειακή οδού Θεσσαλονίκης
  • την υπό κατασκευή εισόδου πόλεως Κιλκίς

Σχετικά με το α/α 2 της επερωτήσεως:

Όλες οι εναλλακτικές λύσεις έχουν κατατεθεί κατά τα στάδια σύνταξης της Προκαταρκτικής Μελέτης, της Προμελέτης και της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, οπότε και εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η λύση που εφαρμόστηκε είναι η βέλτιστη όλων των παραπάνω και η εγκεκριμένη.

Σχετικά με το α/α 3 της επερωτήσεως:

Εξυπηρετείται το σύνολο των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των πιθανών μελλοντικών δραστηριοτήτων με ταυτόχρονη πλήρη αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

Σχετικά με το α/α 4 της επερωτήσεως:

Το “μέγεθος” οδικού έργου (προφανώς εννοείται η επιλογή διατομής της οδού) σχεδιάζεται με βάση την κατηγοριοποίηση της οδού και την λειτουργικότητά της σε σχέση με τις γενικές κοινωνικές απαιτήσεις και όχι με βάση πρόσκαιρες παρόδιες ή όμορες δραστηριότητες. Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα αυτά και τις κύριες χρήσεις που η οδός καλείται να εξυπηρετήσει (σύνδεση με τον οικισμό Πεδινής, συνδέσεις με Πανεπιστήμιο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ΤΕΙ, απαίτηση απρόσκοπτης κίνησης αστικών λεωφορείων, μελλοντική πρόβλεψη γραμμής τραμ), το μέγεθος είναι το ενδεδειγμένο.

Σχετικά με το α/α 5 της επερωτήσεως:

Η διαδικασία “αποχαρακτηρισμού” (προφανώς εννοείται η διαδικασία ανακατάταξης), είναι μία διαδικασία που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Δήμου μόνο, και απαιτεί συντονισμό και σύμφωνη γνώμη του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεπώς ο Δήμος δεν μπορεί να προβεί σε τέτοια ενέργεια μονομερώς.

Σχετικά με το α/α 6 της επερωτήσεως:

Σε περίπτωση προσφυγής πολιτών που θίγονται, η αντιμετώπιση γίνεται κατά τον Νόμο.

Σχετικά με το α/α 7 της επερωτήσεως:

Η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας είναι αυτή που έχει ελέγξει, εγκρίνει και θεωρήσει τη μελέτη του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε ότι αφορά το ΤΕΕ, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτό.

  • Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η Περιφερειακή Αρχή ενεργεί για το κοινό κοινωνικό καλό και όχι για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε διαφωνούντων ή αυτών που θεωρούν -κακώς λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, ή σκοπιμότητας- ότι θίγονται. Είναι επίσης αυτονόητο ότι το σύνολο των στελεχών των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλλά και των υπολοίπων Υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στον έλεγχο και θεώρηση των μελετών (ενδεικτικά αναφέρονται ΔΙΠΕΧΩΣ, Δασαρχείο, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ΤΟΕΒ κ.λ.π.) αντιμετώπισαν και αυτό το έργο με παραδειγματική υπευθυνότητα, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση αποδοχής λύσεων τεχνικά επισφαλών, επίφοβων ή ελαττωματικών.
  • Πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι ειδικά στις, παρατεταμένα διανυόμενες, τρέχουσες αντίξοες συνθήκες, η ολοκλήρωση των μελετών και η εκπλήρωση κάθε προαπαιτούμενης ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης χρηματοδότησης ενός έργου πνοής που θα εξυπηρετήσει την ανάπτυξη της πόλης, είναι ένα ακόμη αξιομνημόνευτο επίτευγμα της Περιφερειακής Αρχής και των Υπηρεσιών της. Πάντως είναι βέβαιο, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.
  • Η απρόσκοπτη και ασφαλής σύνδεση της πόλεως με τους προσφάτως παραδοθέντες σε χρήση μεγάλους οδικούς άξονες, αποτελεί για την Περιφερειακή Αρχή αντικείμενο πρώτης προτεραιότητας. Για το σκοπό αυτό έχουμε εντάξει στον, υπό εκπόνηση, σχεδιασμό των αναγκαίων κόμβων σύνδεσης χωρικών ενοτήτων υψηλού ενδιαφέροντος, όπως το επιχειρηματικο πάρκο Ηγουμενίτσας με την Εγνατία Οδό, την ανακατασκευή του κόμβου Εγνατία – Ε.Ο. Ιωαννίνων Αρτης και την κατασκευή νέου κόμβου σύνδεσης της Εγνατίας μετά την σήραγγα Δωδώνης, μέσω της Λεωφόρου Νιάρχου, με την παραδοχή της διαφύλαξης της υφιστάμενης οικιστικης δομής στην πρώην Κοινότητα Πεδινής.

Κύριε Ζάψα,

Με την ευκαιρία της παρούσας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ δι’ όλίγων στο θέμα της σύνδεσης της Ιόνιας Οδού με την περιοχή των Τζουμέρκων, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο σχετικών δηλώσεων σας, την 19η Αυγούστου.

Ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Η περίπτωση σύνδεσης μέσω κόμβου Αμμοτόπου – Ροδαυγής εξετάστηκε εκτεταμμένα. Όμως από την εμπειρία μας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Παράκαμψη Ροδαυγής», προέκυψαν συμπεράσματα τα οποία μας οδήγησαν σε αποκλεισμό της εναλλακτικής αυτής λύσης.

Συγκεκριμένα:

(1) γεωμορφολογικά – γεωλογικά προβλήματα: τα εδάφη στην περιοχή αποτελούνται από κορήματα (άμμο και κροκάλες), τα οποία στέκονται πάνω σε φλύσχη, με αποτέλεσμα τις κατολισθήσεις μετά τις βροχοπτώσεις.

(2) στα εδάφη αυτά επιβάλλεται να γίνουν πολύ πυκνές γεωτρήσεις, να βρεθεί το σταθερό έδαφος και να γίνουν αντιστηρίξεις στα ανάντι και οπλισμένα επιχώματα στα κατάντη, με συνέπεια

(3) ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού στην περίπτωση αυτή.

Β. Η περίπτωση σύνδεσης, από τον πρόσφατα παραδοθέντα σε χρήση κόμβο της Ιόνιας στο Αυγό, μέσω Σερβιανών και 2ης Επαρχιακής Οδού, δεν εκπληρώνει την βασική αρχή σχεδιασμού του έργου, που ήταν η ταχύτερη και ασφαλέστερη σύνδεση με την περιοχή των Τζουμέρκων. {κόμβος Τερόβου – Καλέντζι: 11,8χλμ., κόμβος Τερόβου – κόμβος Αυγού – Καλέντζι: 32,2 χλμ.}

Επιτρέψτε μου δε, να παρατηρήσω ότι αναφορικά με τα οικονομικά δεδομένα στα οποία αναφερθήκατε, συγκρίνετε έναν ολοκληρωμένο και ελεγμένο προϋπολογισμό δημοπράτησης με ένα πιθανό κοστολόγιο εκ παρακολουθήσεως.

Γ. Ο σχεδιασμός μας για την σύνδεση της περιοχής δεν εξαντλείται στο έργο αυτό. Λόγω της ιδιομορφίας των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, κρίθηκε αναγκαία η συνεργασία με το ΙΓΜΕ για την σύνταξη έκθεσης Γεωτεχνικών Ερευνών του οδικού άξονα Καλέντζι έως Πράμαντα. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συνεργασία των υπηρεσιών μας με το ΙΓΜΕ.

Δ. Για το έργο Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα, έχει καταγραφεί επανειλημμένα η δέσμευση της Κυβέρνησης, μέσω του Γ.Γ. Υποδομών, για τη χρηματοδότησή του, καθότι αυτή δεν είναι επιλέξιμη από το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».»

 

Tags: