Σεμινάριο Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει διάλεξη με τον Αν. Καθηγητή κ. Γιάννη Παπαθεοδώρου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), ο οποίος θα μιλήσει με θέμα: «Το μελάνι και το αίμα. Λόγοι περί εγκλημάτων και ποινών στον 19ο αιώνα», την Τρίτη 22 Μαΐου, ώρα 6.00 μ.μ..

Tα σεμινάρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας διοργανώνονται από τον  Τομέα Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Λαογραφία» και είναι ανοιχτά  και στο ευρύ κοινό. Πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Τομέα Ιστορίας
Νεότερων Χρόνων, κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, α΄ όροφος.

 

Tags: