Πρόσκληση για φοίτηση στα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία αιτήσεων για τη φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr και από τις 28/06/2017 μέχρι τις 26/07/2017. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

 

Tags: