Πρόγραμμα TOPPS – Ερωτηματολόγιο για την προστασία των υδάτων

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΟ ΕΣΥΦ (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) μας απέστειλε το παρακάτω κείμενο, το οποίο αφορά τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με την προστασία των υδάτων από Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα, και το αναδημοσιεύουμε για οποιονδήποτε (γεωτεχνικό ή μή) ενδιαφέρεται και επιθυμεί να συμμετάσχει:

«« Αγαπητή Κυρία/ Αγαπητέ Κύριε,

Σας προωθούμε το παρόν ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί μέρος των δράσεων του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (European Crop Protection Association) «Training Operators and Promote best Practices and Sustainability» (ακρωνύμιο TOPPS), στο οποίο συμμετέχουν δώδεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Το πρόγραμμα έχει ως πρωτεύοντα στόχο την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών στη γεωργία, με έμφαση στην προστασία των υδάτων αλλά και στην ασφάλεια των χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο www.topps-life.org.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης και της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για τη βελτίωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών, ζητούμε και τη δική σας συμμετοχή στην έρευνα, η οποία έχει ως στόχο να επισημάνει ισχυρά σημεία αλλά κυρίως ενδεχόμενες αδυναμίες. Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: http://www.surveygizmo.com/s3/2463722/TOPPS-water-protection

Η συμβολή σας και οι απόψεις σας, όπως θα αποτυπωθούν στο ερωτηματολόγιο, θεωρούνται ιδιαίτερα μεγάλης σπουδαιότητας αφού αποτελούν παράλληλα μέρος αλλά και τον πυρήνα της δράσης.

Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία θα παραμείνουν στην αποκλειστική διάθεση των ερευνητών που χειρίζονται τα ερωτηματολόγια και τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν συνολικά και ανώνυμα.

Η έρευνα θα διαρκέσει έως και τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

*Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
– Χρήστος Αθανασίου, Παν. Θεσσαλίας, τηλ. 24210 93195, e-mail: [email protected]
– Μηνάς Πελεκάνος, ΕΣΥΦ, τηλ. 210 5229786, e-mail: [email protected] »»

 

Tags:

, , , , , ,