«Πράσινο φως» για Κοινωνικές Δομές και Ιστορικό Δημαρχείο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου για σημαντικές κοινωνικές δομές ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι υποβολές προτάσεων για τη δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου και παροχή συσσιτίου σε απόρους, καθώς και για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας.

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο Δήμο μας για αυτές τις δομές. Στα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες για 3 χρόνια, ενώ προβλέπονται και προσλήψεις προσωπικού, ανάλογα με τους ωφελούμενους που θα υπάρχουν» ανέφερε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Σε ό, τι αφορά τα Κέντρα Κοινότητας, θα λειτουργούν ως δομές υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης των πολιτών, θα παραπέμπουν τους δημότες σε κοινωνικά προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, θα συντονίζουν τις δράσεις κοινωνικής ένταξης και θα παρακολουθούν την πορεία των ωφελούμενων.

Δικαιούχοι θα είναι οι δήμοι και οι φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς, ενώ ωφελούμενοι θα είναι όλοι όσοι ζουν στον Δήμο, με προτεραιότητα στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τα άτομα που βρίσκονται σε φτώχεια, που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου και έχουν το καθεστώς του δικαιούμενου νόμιμης προστασίας.

Αναπαλαιώνεται και αξιοποιείται το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας

Έναν από τους στόχους της Δημοτικής Αρχής, την αξιοποίηση του Ιστορικού Δημαρχείου Άρτας, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στην χθεσινή του συνεδρίαση. Το Σώμα αποφάσισε την υποβολή πρότασης για την αναπαλαίωση και αξιοποίηση του κτιρίου, που βρίσκεται στον πεζόδρομο της οδού Σκουφά στο κέντρο της Άρτας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Το Ιστορικό Δημαρχείο Άρτας έχει ανακηρυχθεί (με την υπ. αριθμ: ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1260/20813/20-6-1988 Υπουργική Απόφαση) ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και πλέον το κτίριο βρίσκεται υπό την πλήρη κυριότητα του Δήμου μετά και την απόκτηση τμήματος του ισογείου και του υπογείου (με χρηματοδότηση από το «Πράσινο Ταμείο»).

Οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη του κτιρίου ως τουριστικό – πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής. Συγκεκριμένα, οι χρήσεις του θα είναι τουριστικές – πολιτιστικές, για δημόσιες υπηρεσίες, ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ως παιδική βιβλιοθήκη, ως χώρος τουριστικής ενημέρωσης και προβολής κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις μελέτες που θα συνταχθούν εξετάζεται η εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Νεωτέρων μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, λόγω της αρχιτεκτονικής σημασίας του μνημείου. Τέλος εξετάζονται και τρόποι διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

«Πράσινο Σημείο», Συγχρονισμός Φαναριών και Αντιπυρική Ζώνη

Εντάξεις έργων και μελετών στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και σχεδίου δράσης 2016 αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται το έργο «Συντονισμός Σηματοδοτούμενων Κόμβων Περιφερειακής Οδού», συνολικού προϋπολογισμού 55.000 ευρώ, καθώς και οι:
– Περιβαλλοντική μελέτη για τη διάνοιξη δασικού δρόμου αντιπυρικής ζώνης στην Τ.Κ. Αμμοτόπου, προϋπολογισμού 4.960 ευρώ
– Μελέτη συγκοινωνιακών έργων «Πράσινου σημείου» του Δήμου Αρταίων, στον ιδιόκτητο χώρο του Δήμου στην γέφυρα Καλογήρου, προϋπολογισμού 17.900 ευρώ. Η μελέτη γίνεται προκειμένου η κατασκευή του έργου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Ψήφισμα κατά της διάταξης που παρακάμπτει τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων για την κινητικότητα υπαλλήλων

Κατά της διάταξης του Νομοσχεδίου για την Κινητικότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων που παρακάμπτει τη σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων για τις μετακινήσεις υπαλλήλων τάσσεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, με ψήφισμά του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης «δεν λαμβάνονται καθόλου υπ’ όψιν οι υπηρεσιακές ανάγκες των Δήμων, την ώρα μάλιστα που όλοι μαστίζονται από την υποστελέχωση, ενώ παράλληλα οι αρμοδιότητες που έχουν μεταφερθεί με τον «Καλλικράτη» είναι πάρα πολλές».

Με το ψήφισμα ζητείται από την Κυβέρνηση η άμεση άρση της διάταξης, που παρακάμπτει και υποβαθμίζει τον θεσμό και την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.

Ανακαίνιση – Αναδιαρύθμιση του κτιρίου του Συλλόγου «Σκουφάς»

Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρταίων, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και του Μ/Φ Συλλόγου «Σκουφάς» ενέκρινε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης – αναδιαρύθμισης του κτιρίου του Συλλόγου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 121.942,80 ευρώ.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Leader μέσω ΕΤΑΝΑΜ

Ο Δήμος Αρταίων, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετέχει στο Τοπικό Πρόγραμμα της ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ με τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – Leader.

Το πρόγραμμα αφορά όλο το Δήμο Αρταίων (εκτός της Δ.Κ. Αρταίων) και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βελτιώσεις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, βελτιώσεις, εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου, αγροτική οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις κ.α.

 

Tags:

, , , , , , , ,