Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Εβδομάδα επιμόρφωσης προσωπικού

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διευρύνει τις δράσεις του αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία να διοργανώσει εβδομάδα επιμόρφωσης προσωπικού στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της: Τάσεις και εξελίξεις».

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και πανεπιστημιακούς καθηγητές της Ελληνικής γλώσσας και θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως και τις 8 Μαΐου 2015 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικής Παιδείας – Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος».

Οι επιμορφούμενοι, που θα λάβουν μέρος, προέρχονται από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη Λιθουανία και η συμμετοχή τους στην εβδομάδα επιμόρφωσης περιλαμβάνει:

  • παρακολούθηση διαλέξεων με κεντρικό θέμα: «Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της: Τάσεις και εξελίξεις»,
  • παράδοση διαλέξεων από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
  • συμμετοχή σε ομάδες εργασίας,
  • διάθεση εκπαιδευτικού υλικού,
  • παρουσιάσεις των Πανεπιστημίων προέλευσης των συμμετεχόντων,
  • εκπαιδευτικές εκδρομές,
  • ξενάγηση στην πόλη και στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων,
  • επαφή με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015 και ώρα 09:00 το πρωί θα γίνει η έναρξη της εβδομάδας επιμόρφωσης με την υποδοχή των επιμορφούμενων από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιο Δ. Καψάλη, στο Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας – Παράδοσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης «Σταύρος Νιάρχος».

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply