Οξύνονται οι αντιδράσεις των διαμαρτυρόμενων κατοίκων και επαγγελματιών της Λ. Νιάρχου

Διττό αίτημα με νέα συλλογή υπογραφών προς Περιφέρεια για παραλαβή της μελέτης της Νιάρχου και προς τον Δήμο για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου

Οξύνονται οι αντιδράσεις των κατοίκων και επαγγελματιών παρά την οδό Νιάρχου, Σεισμοπλήκτων και Κάτω Νεοχωρόπουλου που πλέον αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις, τόσο σε οικονομικό επίπεδο για τους επαγγελματίες, όσο και σε επίπεδο καθημερινότητας των κατοίκων της περιοχής από τον σχεδιασμό της μελέτης αναμόρφωσης της οδού Νιάρχου που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Ηπείρου.

Με υπερδιπλάσιες της προηγούμενης φοράς (στο γνωστό υπόμνημα προς την Περιφέρεια για αλλαγή της μελέτης το οποίο είχε προσκομισθεί από την ίδια την Περιφέρεια για συλλογή υπογραφών και εν τέλει αγνοήθηκε από την ίδια την ηγεσία της) υπογραφές και μάλιστα σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα λίγων ημερών, οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι και επαγγελματίες, υπέβαλλαν χθες Δευτέρα 10-7-2017 αίτημα αφ΄ενός μεν προς την Περιφέρεια για παραλαβή στοιχείων της μελέτης, αφ’ ετέρου προς τον Δήμαρχο Ιωαννίνων και τον Πρόεδρο του Δ.Σ με το οποίο ζητείται ο ορισμός συνεδρίασης προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την μελέτη, σε εκτέλεση της από 12-6-2017 απόφασης του Σώματος.

Με το αίτημά τους προς την Περιφέρεια οι κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν σειρά στοιχείων της μελέτης «ως έχοντες» όπως τονίζουν «πρόδηλο έννομο συμφέρον για την άμεση και απτή ενημέρωσή μας, προκειμένου να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, Ελληνικών και Ευρωπαικών».

Εξ’ άλλου με το αίτημά τους προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν του ορισμού της προαναφερθείσας συνεδρίασης ζητούν επίσης να τεθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη και «η λήψη απόφασης από το Σώμα για τον αποχαρακτηρισμό της οδού Νιάρχου από τον σημερινό της χαρακτηρισμό (ως τριτεύουσα Εθνική οδός) και να χαρακτηρισθεί, όπως είναι άλλωστε, Δημοτική Οδός» ενώ παράλληλα ζητούν όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «την υιοθέτηση της πρότασης μας για την κατασκευή του δρόμου σύμφωνα με το από 12-6-2017 υπόμνημα μας και σε κάθε περίπτωση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οδών των κατηγοριών ΙΙΙ και ΙV από την ομάδα Γ – αστικές αρτηρίες / κύριες συλλεκτήριες οδοί (αντίστοιχα) με βασική λειτουργία την σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών – των ΟΜΟΕ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων – της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που παρέχουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού».

«Ένας τέτοιος σχεδιασμός» σημειώνουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στην αίτημά τους « θα λειτουργούσε ευεργετικά για όλους τους χρήστες της οδού, θα συνδύαζε αρμονικά την μετακίνηση και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, θα μείωνε το κόστος και τον χρόνο κατασκευής καθώς και το κόστος των απαλλοτριώσεων, ενώ θα είχε την αποδοχή όλης της κοινωνίας». Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για την αποτροπή της υλοποίησης της προτεινόμενης από την Περιφέρεια μελέτης, ευελπιστώντας ωστόσο, ότι θα πρυτανεύσει η λογική και η κοινή πεποίθηση, περί της αναγκαίας και όχι εξεζητημένης κλίμακας παρέμβαση στην υφιστάμενη σήμερα κατάσταση του δρόμου.

 

Tags: