«Όρθιος» στην κρίση και οικονομικά υγιής ο Δήμος Ιωαννιτών με θετικά οικονομικά μεγέθη και δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών και κοινωνικών δράσεων

Ιωάννινα, λίμνη & νησί«Ένα Δήμο που στέκεται όρθιος στην κρίση, με αδιαμφισβήτητη οικονομική «υγεία» και δυνατότητα να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις, αποτυπώνουν τα μεγέθη του οικονομικού απολογισμού του 2015, του έτους όπου εκτυλίχθησαν πρωτόγνωρα γεγονότα στη χώρα», όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας.

Η «αλήθεια των αριθμών» που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα, κατά τη συζήτηση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015, αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα για το ότι η καθημερινή προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή για να αντιμετωπιστούν παθογένειες που ταλάνιζαν επί δεκαετίες το Δήμο Ιωαννιτών, αποδίδει καρπούς σε όφελος των πολιτών.

Παρ’ ότι το 2015 μπορεί να χαρακτηριστεί «ιστορική χρονιά» με πρωτόγνωρα γεγονότα (αβεβαιότητα, κλειστές τράπεζες, έλεγχος κεφαλαίων, απρόβλεπτη υπερφορολόγηση κ.λ.π.), παρ’ ότι ο Δήμος Ιωαννιτών εξακολουθεί να πληρώνει «αμαρτίες του παρελθόντος» με χρέη από τα δάνεια και την κακοδιαχείριση, η οικονομική του βιωσιμότητα αποτελεί κεκτημένο, και δίνει στη Δημοτική Αρχή την ώθηση να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών στρατηγικών επιλογών.

«Συνεχίζουμε να βρίσκουμε μπροστά μας τετελεσμένα που έρχονται από το παρελθόν αλλά και να αντιμετωπίζουμε ένα κράτος – «εχθρό» των Δήμων. Παρόλα αυτά ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται όρθιος και αποτελεί την εξαίρεση σε μια απογοητευμένη, κουρασμένη και οικονομικά γονατισμένη Τοπική Αυτοδιοίκηση που φλερτάρει καθημερινά με τη χρεωκοπία», όπως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας.

Η συνεχής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση, αλλά αποδεικνύεται με ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο τόσο από τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών δεικτών, όσο και από την έκθεση ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών εκτιμητών και τις παρατηρήσεις που τη συνοδεύουν.

Είναι ενδεικτικοί ορισμένοι δείκτες που παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών:

– Το 2015 πληρώθηκαν περίπου 4,3 εκατομμύρια ευρώ σε Δάνεια, φόρους, τόκους υπερημερίας, ΙΚΑ ΑΔΕΙ, ρυμοτομίες. Δαπάνες που είτε έρχονται από την κακή οικονομική διαχείριση προηγούμενων Δημοτικών Αρχών ή μας φόρτωσε η κεντρική εξουσία (φόρος εισοδήματος για μισθώματα).
– Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν σε δράσεις για τον Πολιτισμό και την κοινωνική πολιτική μέσω των Νομικών προσώπων, αυξημένες ελαφρώς μάλιστα σε σχέση με το 2014.
– Εισπράχθηκε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από βεβαιωμένες οφειλές του παρελθόντος (περισσότερα από όσα είχαμε προϋπολογίσει), σε μια χώρα με κλειστές τράπεζες και capital controls στο 2ο μισό του έτους.
– Εισπράχθηκαν 4 εκατομμύρια ευρώ από οφειλές προηγούμενων ετών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά (1,4 εκατομμύρια από τις εταιρίες πόσιμου νερού).
– Στα ίδια έσοδα (διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας, ανταποδοτικά τέλη, από λοιπά τέλη – δικαιώματα –παροχή υπηρεσιών, φόρους και εισφορές, λοιπά τακτικά έσοδα και έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) υπερβήκαμε τα 17 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε κάποιες κατηγορίες (προσκυρώσεις, τέλη κοινόχρηστων χώρων) ξεπεράσαμε τους στόχους.
– Περιορίσαμε τη δημιουργία νέων οφειλών. Από τα βεβαιωμένα το 2015 τακτικά έσοδα (37,7 εκατομμύρια) δεν εισπράξαμε μόλις 490.000 ευρώ. Το 2014 το ποσό αυτό προσέγγιζε το 1 εκατομμύριο.
– Μειώσαμε τις απαιτήσεις του Δήμου ως ποσοστού των εσόδων από το 60% στο κλείσιμο του 2014 στο 40% βελτιώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα μας.
– Η εξάρτηση του Δήμου από τις κρατικές επιχορηγήσεις παρέμεινε σημαντική. Το 60% των εσόδων προέρχονται από κρατικές ενισχύσεις. Οι προσπάθειες για την όσο γίνεται μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου συνεχίζονται βασιζόμενες στο τρίπτυχο πλήρης αποτύπωση φορολογητέας ύλης – αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας – παραγωγικά έργα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.
– Τα ταμιακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 2 περίπου εκατομμύρια και ανήλθαν στα 18,7 εκατομμύρια στο τέλος του 2015, δημιουργώντας μια τεράστια δεξαμενή για νέα έργα και αναπτυξιακές δράσεις αλλά και ένα σημαντικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε μια περίοδο εξαιρετικά ευμετάβλητη, με μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα.
– Ο ισολογισμός έκλεισε με πλεόνασμα χρήσης της τάξης των 126000 ευρώ, σε σχέση με έλλειμμα χρήσης 1,3 εκατομμύρια το 2014.

Ενέργειες που έγιναν το 2015 για σημαντικά θέματα του Δήμου

Παράλληλα με την παράθεση των οικονομικών στοιχείων, ο κ. Γιωτίτσας αναφέρθηκε και σε ενδεικτικές ενέργειες για σημαντικά θέματα του Δήμου κατά το έτος 2015. Συγκεκριμένα:
1. Εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες για την είσπραξη παλαιών οφειλών με βαρύτητα στους μεγαλοοφειλέτες. Μειώθηκαν οι ανείσπρακτες οφειλές σε λιγότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ, όταν στο τέλος του 2014 ήταν 49 εκατομμύρια. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να μην δημιουργηθούν καινούργιες οφειλές. Τα ανείσπρακτα βεβαιωμένα τακτικά έσοδα το 2015 ήταν μόλις 480.000 ευρώ, λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά.
2. Προχώρησε σημαντικά η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιωαννιτών. Το 2015 ήταν μια χρονιά – σταθμός για το Δήμο Ιωαννιτών. Μετά από συστηματική δουλειά μηνών, υποβλήθηκε για πρώτη φορά δήλωση Ε9 με 1000 περίπου καταγεγραμμένα με κάθε λεπτομέρεια ακίνητα του Δήμου.
3. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και αποτύπωση των τ.μ. των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σε όλες τις ΔΕ. Με βάση αυτή τη δουλειά η Δημοτική Αρχή σχεδίασε και προχώρησε σε απόλυτα κοστολογημένες μειώσεις τελών το 2016 αλλά και για το 2017, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
4. Εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος . Η χρηματοδότηση από ίδια έσοδα του Δήμου των έργων υποδομής που υλοποιούνται είναι εξασφαλισμένη, εν αναμονή και του νέου ΕΣΠΑ.
5. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για σημαντικές δράσεις. που δημιουργούν υπεραξία για την πόλη μας.

Τα πρωτόγνωρα φαινόμενα του 2015

Ένας οικονομικός απολογισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το περιβάλλον μέσα στο οποίο υλοποιείται μια οικονομική πολιτική, είπε ο κ. Γιωτίτσας και αναφερθηκε σε μια σειρά δραματικών γεγονότων τη χρονιά που μας πέρασε, «όχι σαν άλλοθι για τυχόν δικές μας αστοχίες, αλλά για να κρίνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου μας με δικαιότερο και ορθότερο τρόπο», όπως είπε.

Ποια ήταν αυτά τα πρωτόγνωρα φαινόμενα:
– Τον Ιανουάριο του 2015 ανακοινώνεται αιφνιδιαστικά η περικοπή κατά 0,5 εκατομμύριο ευρώ των ΚΑΠ προς το Δήμο Ιωαννιτών.
– Τον Απρίλιο του 2015 ψηφίζεται Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
– Το 2015 αιφνιδιαστικά ο Δήμος κλήθηκε να πληρώσει 400.000 ευρώ επιπλέον φόρο εισοδήματος, καθώς τέθηκεσε ισχύ η νομοθεσία που αντιμετωπίζει τους Δήμους ως επιχειρηματίες
– Τον Ιούλιο έχουμε capitals control, κλειστές τράπεζες και τεράστια αβεβαιότητα στη χώρα

«Μέσα σε αυτό το περιβάλλον κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια ουσιαστικά στάση πληρωμών για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το μπλοκάρισμα των διαδικασιών για δημοπρατήσεις έργων, το συνεχές και καθημερινό άγχος για το αν και πότε θα έρθουν οι κρατικές επιχορηγήσεις (Άρθρο 27 στα τέλη Δεκεμβρίου) , το πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της πόλης για καθαριότητα, κοινωνικές δομές, καθημερινότητα», είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια ιστορική χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρα γεγονότα σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα γεγονότα αυτά, αλλά και παθογένειες του παρελθόντος έφεραν τους περισσότερους Δήμους στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.
Όμως, όπως είπε ο κ. Γιωτίτσας «Ο Δήμος Ιωαννιτών παραμένει οικονομικά υγιής και δυνατός, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις συνεχείς προκλήσεις και δυσκολίες.

Η επιτυχία αυτή είναι καρπός συλλογικής δουλειάς. Όλοι οι συνάδελφοι αιρετοί της Δημοτικής Αρχής αλλά και ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου, με όποιες ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες τον χαρακτηρίζουν, δίνουμε έναν καθημερινό αγώνα σε εποχές πρωτόγνωρες για τον τόπο».

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί» , σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και κατέληξε λέγοντας: «Δέσμευση μας είναι να εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, να αναζητήσουμε νέα εργαλεία για την μεγαλύτερη δυνατή οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου μας. Διαθέτουμε και τη γνώση αλλά και την πολιτική βούληση να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για το συμφέρον των συνδημοτών μας.

Επιδιώκουμε βήμα – βήμα, λιθαράκι – λιθαράκι να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και χρησιμότεροι στους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν».

 

Tags:

, , , , ,