Όλγα Γεροβασίλη: Ερωτήσεις – απαντήσεις για το Ασφαλιστικό

Όλγα Γεροβασίλη1) Κύριες συντάξεις – Καμιά μείωση

Έχει ειπωθεί σε όλους τους τόνους και από τον Υπουργό και από όλα τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν θα υπάρξει καμιά μείωση στις καταβαλλόμενες συντάξεις.

Ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς θα λειτουργήσει από την εφαρμογή του νόμου και για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι την ταύτιση των ποσών των καταβαλλόμενων και των μελλοντικών συντάξεων. Η αναφορά που γίνεται στο νόμο ότι από το 2018 και μετά θα γίνεται η σύγκριση με τις μελλοντικές συντάξεις, αναφέρεται στο αυτονόητο, ότι όπως κάθε προσωπική διαφορά αυτή θα τείνει να μειώνεται όταν οι ισοδύναμες με αυτές συντάξεις ανεβαίνουν.

2) Επικουρικές μειώσεις-Καμία μείωση-Αύξηση εργοδοτικών εισφορών

Με την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης δεν προκύπτει καμία μείωση για τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, Το λέει ρητά ο νόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι στην πρόταση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης καταργείται και η ρήτρα θανάτου και η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που θα οδηγούσε σε εξαέρωση των επικουρικών συντάξεων μέσα σε λίγα χρόνια.

Επίσης, με την πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5% και των εργοδοτών κατά 1% διασφαλίζεται και η καταβολή των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων. Είναι απολύτως θετικό ότι οι εργοδοτικοί φορείς αποδέχονται το σχέδιο της κυβέρνησης για ελαφρά αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.

3) Σε ένα ταμείο όλοι. Ενοποίηση ταμείων

Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της μεταρρύθμισης. Όλες οι απόπειρες ενοποιήσεων που έγιναν στο παρελθόν ήταν τυπικές ενοποίησεις. Ενοποιούνταν, δηλαδή, μόνο διοικητικά τα ασφαλιστικά ταμεία με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα ακόμα πιο γραφειοκρατικό σύστημα χωρίς να επιλύεται καμία από τις δυσλειτουργίες του. Με την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση προχωράμε σε ουσιαστική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων καταργώντας και την οικονομική τους αυτοτέλεια. Αφού, πλέον, θα υπάρχουν ενιαίοι κανόνες εισφορών και παροχών δεν υπάρχει κανένας πραγματικός λόγος για διατήρηση τόσο πολλών ταμείων. Να σταματήσει, δηλαδή, αυτός ο πολυκατακερματισμός και η πολυνομία του ασφαλιστικού συστήματος που το έχει μετατρέψει σε ένα εχθρικό προς τον ασφαλισμένο σύστημα.

Αναφορικά με τα δικαιώματα για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων, που είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, αυτά όχι μόνο δεν θα συρρικνωθούν αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να αυξηθούν. Αυτό ήταν ακόμα μια από τις παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος που επιχειρούμε να διορθώσουμε με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογητική βάση γιατί να υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις σε κάθε επαγγελματική κατηγορία για παροχές σε χρήμα ή σε είδος. Π.χ. γιατί να υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τις προσαυξήσεις συντάξεων για τα τέκνα; Ή για επιδόματα κηδείας; Ο γενικός, λοιπόν, κανόνας θα είναι οι παροχές σε χρήμα να εξομοιωθούν για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους βάσει των κανόνων του ΙΚΑ, για τους αυτοαπασχολούμενους/ελεύθερους επαγγελματίες βάσει των κανόνων του ΟΑΕΕ και για τους αγρότες βάσει του ΟΓΑ.

4) Εισφορές αυτοαπασχολουμένων

Η κυβέρνηση έδωσε στον δημόσιο διάλογο μια πρόταση για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος ένα σχεδόν μήνα πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Είναι απόλυτα λογικό ότι σε μια τόσο ευρείας έκταση ασφαλιστική μεταρρύθμιση μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες/παραλείψεις. Επειδή, λοιπόν, το ζήτημα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι πολύ σοβαρό, με πρωτοβουλία του Υπουργού, κ. Κατρούγκαλου, συγκροτήθηκε ήδη από την Παρασκευή μια μικτή τεχνική επιτροπή του υπουργείου Εργασίας, Οικονομικών, εκπροσώπων φορέων των Ανεξάρτητων Απασχολουμένων (γιατρών, μηχανικών, δικηγόρων) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου προκειμένου να μελετήσει και να διατυπώσει προτάσεις για τον εξορθολογισμό της εισφοροδοτικής ικανότητας των Ανεξάρτητων Απασχολουμένων στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Έχουμε πολλάκις αποδείξει ότι είμαστε ανοιχτοί σε εποικοδομητικό διάλογο χωρίς παρωπίδες και μικροκομματικές σκοπιμότητες.

5) Ο ΟΓΑ για πρώτη φορά με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αποτελεί τμήμα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμα και ο ν.3863, που τόσο πολύ διαφημίζουν ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, τον εξαιρούσε από το σώμα της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι γενικά μεγάλο λάθος να αντιμετωπίζονται οι αγρότες ως μια υποκατηγορία ασφαλισμένων. Επειδή, λοιπόν, για εμάς οι αγρότες ασκούν ένα συγκεκριμένο και δύσκολο επάγγελμα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτος ισότιμα. Η ιδιαιτερότητα του αγροτικού επαγγέλματος μας απαγορεύει να έχουμε απόλυτα ενιαίους κανόνες για αυτούς. Για αυτόν ακριβώς το λόγο προβλέπονται σταδιακές αυξήσεις στο ποσοστό των εισφορών ως το 2019, οπότε θα υπάρξει και εξισορρόπηση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Ειδικά για την κύρια σύνταξη, έχει υπάρξει ειδική πρόβλεψη βάσει της οποίας του κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το 80% επί του κατώτατου μισθού του βασικού μισθού.

6) ΕΚΑΣ

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ ως το 2019 είναι υποχρέωση που προκύπτει από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα. Ένας από τους σκοπούς της μεταρρύθμισης είναι να αξιοποιηθεί και ως γενικό εναλλακτικό ισοδύναμο στις επιμέρους μνημονιακές υποχρεώσεις, όπως είναι το ψαλίδισμα του ΕΚΑΣ.

Χωρίς την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, θα έπρεπε να καταργήσουμε το ΕΚΑΣ χωρίς να υπάρχει τίποτα να το αντικαταστήσει. Ο μηχανισμός προστασίας των χαμηλοσυνταξιούχων μέσω της εθνικής σύνταξης προσαυξημένης κατά τα χρόνια εργασίας είναι ένας πολύ αποδοτικότερος τρόπος προστασίας καθώς η εθνική σύνταξη συνδέεται με το διάμεσο εισόδημα και αυξάνεται με την άνοδο του ΑΕΠ. Όσοι δεν δικαιούνται εθνικής σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης 15 ετών ασφάλισης θα παίρνουν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, ενώ κάθε ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 15 έτη ασφάλισης θα παίρνει πλέον τη Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ προσαυξημένη κατά τα έτη ασφάλισής του.

Ως επιπλέον μηχανισμός αναπλήρωσης θα λειτουργήσει και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ώστε να μην κινδυνεύει κανένας συνταξιούχος από τον κίνδυνο της φτώχειας.

7) Σύνταξη ανασφάλιστου Υπερήλικα

Με το ν.4093/2012 αυστηροποιήθηκαν τόσο πολύ τα κριτήρια χορήγησης της παροχής αυτής ώστε κατέληξαν σχεδόν 30.000 υπερήλικες να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς κανένα πόρο και για ένα σχεδόν για ένα χρόνο χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να διορθώσουμε αυτή την αδικία το καλοκαίρι με το Ν.4331/2015 έγινε μια προσπάθεια επαναχορήγησής της αλλά θεωρήθηκε ως μονομερής ενέργεια από την πλευρά των δανειστών και σε μια δύσκολη περίοδο που δεν είχαμε διαπραγματευτική ισχύ αναγκαστήκαμε να την πάρουμε πίσω. Ερχόμαστε τώρα να διορθώσουμε αυτή την αδικία. Όσοι, λοιπόν, δεν κατάφεραν κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου να συμπληρώσουν 15 χρόνια εργασίας και έχουν τουλάχιστον 15ετή παραμονή στην Ελλάδα θα παίρνουν την προνοιακή αυτή παροχή των 360 ευρώ προκειμένου να προστατευτούν και αυτοί από την ακραία φτώχεια.

8) Πλαφόν σε ανώτατες συντάξεις

Σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία ο καθένας θα πρέπει να συμβάλλει στο μέτρο των οικονομικών του δυνατοτήτων προκειμένου να προστατευτούν τα πιο αδύναμα στρώματα. Το ανώτατο, λοιπόν, όριο για τις ατομικές συντάξεις ορίζεται στα 2.300 ευρώ και το ποσό για το σύνολο των συντάξεων που δικαιούται κάποιος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.

9) Τέλος στο σχέδιο Κουτρουμάνου παλιοί και νέοι.

Ο ν.3863/2010 οδηγούσε σε έναν εξαιρετικά δύσκολο υπολογισμό συντάξεων. Όχι μόνο διατηρούσε τον ηλικιακό διαχωρισμό «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων (πριν και μετά το 1993) αλλά τον επεξέτεινε σε «πριν» και «μετά» το 2011 και το 2015. Οδηγούμασταν, λοιπόν, σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και δαιδαλώδες σύστημα όπου οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού σύνταξης θα παρέμεναν (930 στο ΙΚΑ) και μάλιστα θα πολλαπλασιάζονταν καθώς προβλέπονταν πολλές ημερομηνίες από τις οποίες και εξής άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού για κάθε επιμέρους κατηγορία. Απολύτως δε ενδεικτικό στοιχείο των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι οι υπηρεσίες των υφιστάμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης αδυνατούσαν να προσδιορίσουν τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων βάσει του Ν.3863/2010.

Περαιτέρω δε, ο ν. 3863 διατηρούσε ηλικιακές διαφοροποιήσεις, οι οποίες αναπόδραστα κατέληγαν οι νέοι ασφαλισμένοι να επωμίζονται για ακόμη μία φορά το βάρος της μη βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, στόχο τον οποίο υποτίθεται ότι επεδίωκε να εκπληρώσει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ένα καθολικό ΣΚΑ είναι ανεπίτρεπτο να διαχωρίζει χρονικά τους ασφαλισμένους. Με τον προτεινόμενο νόμο θεσπίζονται ίδιοι κανόνες εισφορών και παροχών για τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του έτους ένταξής τους στην ασφάλιση.

10) Τι σημαίνει προσωπική διαφορά;

Η κυβέρνηση δια στόματος του πρωθυπουργού έχει πει ότι δεν θα υπάρχουν μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι σημερινοί συνταξιούχοι έχουν ήδη υποστεί 12 μειώσεις τα τελευταία πέντε χρόνια από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ που τώρα εξανίστανται με την προτεινόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση.

Ενδέχεται, λοιπόν, για ορισμένες από τις νέες συντάξεις να προκύψουν κάποιες μικρές διαφορές με τις συντάξεις που καταβάλλονται τώρα λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού για το σύνολο των συντάξεων. Το ποσό της διαφοράς αυτής που ονομάζεται «προσωπική διαφορά».

Για παράδειγμα: Μια σύνταξη που είναι σήμερα 1.000 ευρώ, εάν με τους ίδιους ακριβώς όρους ο ίδιος άνθρωπος τη ζητούσε μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου, αντί να είναι 1.000 ευρώ θα μπορούσε να είναι 920. Το κράτος σε αυτή την περίπτωση συνεχίζει να καταβάλλει τη σύνταξη αυτή όπως έχει σήμερα, στα 1.000 ευρώ. Υπάρχει διαφορά; Υπάρχει μια διαφορά 80 ευρώ που συνιστά την προσωπική διαφορά.

Η παλιά σύνταξη, λοιπόν, θα παραμείνει παγωμένη μέχρι το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Γιατί μπορούμε να εγγυηθούμε τη διατήρησή της αλλά όσο κρατάει το μνημόνιο, δε μπορούμε να υποσχεθούμε την αύξησή της. Από την άλλη πλευρά, για τις μελλοντικές συντάξεις από την επόμενη χρονιά κιόλας, και όχι από το τέλος του προγράμματος προσαρμογής, προβλέπουμε την αύξησή τους βάσει της ανόδου του ΑΕΠ.

Μετά το τέλος του μνημονίου έχουμε τη υπόσχεση ότι ακόμη και οι παλιές συντάξεις μπορεί ν’ αρχίσουν ν’ αυξάνονται όταν μηδενιστεί προφανώς η προσωπική διαφορά και αυτές οι συντάξεις φτάσουν στο ίδιο ύψος που θα φτάσουν και οι μελλοντικές.

11) Κίνδυνος μείωσης από 2018

Όχι μόνο δεν υπάρχει κίνδυνος μείωσης αλλά όπως ειπώθηκε από το 2018και μετά, εφόσον έχει τελειώσει το πρόγραμμα προσαρμογής, θα μπορούμε να έχουμε και αύξηση των συντάξεων. Άρα εντάξαμε στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση την προσωπική διαφορά για να δώσουμε την ελπίδα και στους σημερινούς συνταξιούχους, ότι όχι απλώς εγγυόμαστε τις συντάξεις τους, αλλά ότι τους υποσχόμαστε ότι αν η οικονομία πάρει μπροστά θα έχουν και αυξήσεις στα εισοδήματά τους.

Νέοι συνταξιούχοι:

1) Υπάρχει μείωση στους νέους συνταξιούχους;

Σε σχέση με τον νόμο 3863/2010, όπως διαμορφώθηκε με τις περικοπές, η δική μας πρόταση δίνει υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, καλύτερη σύνταξη, δηλαδή, στους χαμηλόμισθους (κάτω από 1500 Ευρώ) και όσους έχουν λιγότερα χρόνια ασφάλισης (20 και κάτω). Σε όλους τους άλλους δίνει περίπου τα ίδια. Για παράδειγμα, για κάποιον που είχε 800  Ευρώ μισθό και μόνο  15 χρόνια ασφάλισης  η δική μας πρόταση δίνει σύνταξη 480 Ευρώ έναντι 456 του ν. 3863/2010. Για κάποιον που είχε 1000 Ευρώ μισθό δίνει 504 αντί για 480. Για ένα μισθό 2000 Ευρώ και 35 χρόνια ασφάλισης η δική μας πρόταση δίνει 1134 Ευρώ έναντι 1135 του ν. 3863/2010.  (Ξανά, μιλάμε μόνο για την κύρια, στα ποσά αυτά θα προστίθεται και η επικουρική.)  Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι όταν η οικονομία θα πάρει πάλι μπροστά, το τελικό αποτέλεσμα  θα είναι πολύ καλύτερο, γιατί η Εθνική Σύνταξη θα ακολουθεί την άνοδο του ΑΕΠ.

Επίσης, αυτή η συζήτηση είναι εξορισμού στον «αέρα» γιατί γίνεται σύγκριση με έναν νόμο που δεν εφαρμόστηκε ποτέ και όταν θεσμοθετήθηκε υπήρχαν άλλα οικονομικά δεδομένα. Να πούμε μόνο ότι ΑΕΠ από το 2010 που θεσμοθετήθηκε ο ν.3863/2010 μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί κατά 60περίπου δις ευρώ. Επίσης, τα ποσά με τα οποία γίνονται οι διάφορες συγκρίσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα ούτε αυτά είναι πραγματικά γιατί ο 3863 προέβλεπε μεν εφαρμογή από 1-1-2015 αλλά το τελικό ποσό της σύνταξης προέκυπτε ως άθροισμα των ποσών της σύνταξης για το διάστημα πριν από 1/1/2011 (κρατώντας άρα και τις διαφορετικές καταστατικές διατάξεις για ένα πολύ μεγάλο μεταβατικό διάστημα) και για το διάστημα από 1/1/2011 όπου θα υπολογίζονταν βάσει του 3863. Επομένως, καταλαβαίνετε, ότι στην ουσία όλη αυτή η σύγκριση που γίνεται είναι εντελώς πλασματική και παραπλανητική.

2) Εθνική Σύνταξη 384 στα 67

Η Εθνική Σύναξη θα δίδεται σε όποιον συμπληρώνει τα 67 χρόνια και έχει 15 έτη ασφάλισης. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου προσδιορίζεται στα 384 ευρώ. Ο νέος θεσμός της Εθνικής Σύνταξης δίνεται σε όλους, όσοι έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης, με χρηματοδότηση από τη φορολογία, όχι από τις εισφορές, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η Εθνική Σύνταξη είναι ισόποση με το 60% του μέσου εισοδήματος, ώστε να προστατεύει από τον κίνδυνο της φτώχειας.

Θα ανεβαίνει όσο ανεβαίνει το ΑΕΠ και βελτιώνεται η κατάσταση της οικονομίας, ισοδυναμώντας με ρήτρα ανάπτυξης.

3) Πλήρης σύνταξη στα 62 και 40

Στην Εθνική Σύνταξη θα προστίθεται το αναλογικό κομμάτι της σύνταξης, βασισμένο, όπως και σήμερα, στο αναδιανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων παροχών, με τρόπο που να εξασφαλίζει αναδιανομή υπέρ των φτωχότερων και πιο αδύναμων.

Η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτατη σύνταξη: Σε αυτήν προστίθεται πάντα το αναλογικό τμήμα. Η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το κράτος εγγυάται την καταβολή τόσο της εθνικής, όσο και της αναλογικής σύνταξης.

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στο τελικό ποσό του εισοδήματος από τις συντάξεις προστίθεται και η επικουρική.

3) Κίνητρο εισφοροδιαφυγής

Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης συνδέει το ποσό των εισφορών με το τελικό ποσό της διαμορφούμενης σύνταξης. Δημιουργείται, λοιπόν, ένα σοβαρό κίνητρο για κάθε εργαζόμενο ώστε να διεκδικήσει ασφαλισμένη και πλήρη μισθωτή εργασία. Πλέον όλα τα ένσημα από την πρώτη μέρα εργασίας, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, θα παίζουν κομβικό ρόλο στον τελικό υπολογισμό της σύνταξης και άρα προφανώς υπάρχει κίνητρο παραμονής στην ασφάλιση.

Επιπλέον, αν δει κανείς πως διαμορφώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης θα διαπιστώσει ότι αυτά αυξάνονται όσο μένει κανείς στην εργασία. Κάθε χρόνο που παραμένει ένας εργαζόμενος στη δουλειά του για πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης γίνεται «2» και άρα κάθε χρόνος μετά τα 30 έτη μετράει διπλός για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Ακόμα, πρέπει να επισημάνουμε ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν μπορεί να καλύψει όλες τις κρατικές δυσλειτουργίες. Αναγνωρίζουμε ότι ο έλεγχος της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, που γνώρισε πρωτοφανή έκρηξη τα χρόνια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας γιατί, εκτός του ότι συρρικνώνει τα εργασιακά δικαιώματα ,κοστίζει στο ασφαλιστικό σύστημα περί τα 6 δις/ετησίως αλλά δεν μπορούμε να τα λύσουμε όλα σε ένα νομοσχέδιο. Ο έλεγχος της αγοράς εργασίας, όπως έχει φανεί και από συνεχείς δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού και όλων των κυβερνητικών παραγόντων, είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ήδη σε αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών βάσει τεκμαρτού προσδιορισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης με κριτήρια όπως το είδος της επιχείρησης, το ωράριο λειτουργίας, την εποχική φύση της επιχείρησης κλπ. Είναι, λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας που σκοπεύουμε να ανοίξουμε με την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

4) Σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων χορηγείται η μια εθνική

Και σήμερα όταν κάποιος δικαιούται πλέον της μιας σύνταξης, τότε μόνο η μία καταβάλλεται ακέραια. Η άλλη σύνταξη υπόκειται σε ποσοστιαίες περικοπές αναλόγως των καταστατικών διατάξεων των ταμείων.

5) Ποινή σύνταξης 6% + 10% σωρευτικά

Είναι διάταξη που θεσπίστηκε με το ν.4336 στα πλαίσια υλοποίησης της συμφωνίας. Στην ουσία πρόκειται για ένα αντικίνητρο προκειμένου να βγαίνουν οι ασφαλισμένοι προώρα στη σύνταξη. Όλοι γνωρίζουν ότι τη δεκαετία του 1980 και 1990 υπήρχαν περιπτώσεις που το κράτος έδινε τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους να βγουν στη σύνταξη με μόλις 15 έτη εργασίας. Η δυνατότητα αυτή που το ίδιο το κράτος έδινε σε ασφαλισμένους κατέληξε εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων διευρύνοντας τα ελλείμματα.

Η επιβολή επιπλέον ποινής στοχεύει στην αποφυγή όσων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων έχουν παραμείνει στην ασφαλιστική νομοθεσία ώστε όποιος ασφαλισμένος θέλει εξαιρεθεί από τον κανόνα της συνταξιοδότησης στα 62 χρόνια και 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 χρόνια, να επιβαρύνεται με επιπλέον μειώσεις στη σύνταξή του.

6) ΝΑΤ και ΟΓΑ

Τόσο το ΝΑΤ για τους ναυτικούς όσο και ο ΟΓΑ για τους αγρότες επιτελούν και άλλες λειτουργίες που δεν εντάσσονται στην έννοια του ασφαλιστικού συστήματος. Το ναυτικό και το αγροτικό επάγγελμα αποτελούν ιδιαίτερα επαγγέλματα με πολλά επιμέρους θέματα και για αυτόν τον λόγο τα δυο αυτά ταμεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους εξυπηρετώντας τους ασφαλισμένους τους όσον αφορά την επαγγελματική τους εξυπηρέτησή τους και όχι την ασφαλιστική.

7) Αναπηρικές

Στις αναπηρικές συντάξεις δεν επέρχεται κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Το ποσό των συντάξεων αναπηρίας θα υπολογίζεται όπως και σήμερα. Μέσα στην πρόταση αναφέρεται ότι θα συσταθεί ειδική επιτροπή που θα μελετήσει την θέσπιση νέων και ενιαίων κανόνων για τους αναπήρους. Η πολιτεία θα πρέπει να αντιμετωπίζει την κοινωνικά ευαίσθητη αυτή κατηγορία των αναπήρων με όμοιο τρόπο ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,