Κώστας Μπάρκας: Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τη δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Σε συνέχεια της ψήφισης του Νόμου 4368/2016  (Παράλληλο Πρόγραμμα), υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο  Σύστημα Υγείας».

Η Κ.Υ.Α. διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας (συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων) και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων πολιτών, ελαχιστοποιώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι παροχές που διασφαλίζει η Κ.Υ.Α είναι ισότιμες με τον κανονισμό παροχών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Έτσι, οι ανασφάλιστοι πολίτες, μόνο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. τους και χωρίς καμία άλλη διαδικασία, θα δικαιούνται ισότιμης πρόσβασης στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όπως και οι ασφαλισμένοι. Καταργούνται οι τριμελείς επιτροπές, καθώς και κάθε οικονομική επιβάρυνση για τη νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία.

Όσον αφορά τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, εισάγεται ένα σύστημα συνδυασμού εισοδηματικών, κοινωνικών και κλινικών (ασθενείς με χρόνια νοσήματα, Α.Μ.Ε.Α.) κριτηρίων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαλλαγή από τη συμμετοχή για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο έλεγχος αυτών των κριτηρίων θα γίνεται κατά κύριο λόγο αυτόματα μέσω της «συνομιλίας» των ηλεκτρονικών συστημάτων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης και της Γ.Γ.Δ.Ε.

Παράλληλα, μέσω της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπών, η οποία θα χορηγείται από τα δημόσια νοσοκομεία, διασφαλίζεται η κάλυψη όλων των ευάλωτων ομάδων των μεταναστών/ προσφύγων που έχουν ανάγκη συστηματικής φροντίδας και διαβιούν στη χώρα, ανεξαρτήτως νομικού καθεστώτος (έγκυες, ανήλικοι, χρόνιοι ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, ασθενείς με βαριά νοσήματα, κ.α.).

 

Tags:

, , , ,