Κατάρτιση εργαζομένων του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΟ Δήμος Ιωαννιτών συνεχίζει και για το 2016 την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασίας και θεωρείται ότι είναι από τους πρωτοπόρους Δήμους σε αυτόν τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καταρτίστηκαν οι καθαρίστριες των σχολικών κτιρίων, ένα αριθμός διοικητικών υπαλλήλων και οι κλητήρες.

Στο διάστημα αυτό (από 11 έως 18 Απριλίου 2016) υλοποιείται η κατάρτιση των πρόσφατα επιλεγμένων Προϊσταμένων Τμημάτων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου.

Το μήνα Μάιο προγραμματίζεται η κατάρτιση των εργαζομένων στην καθαριότητα, ενώ το πρόγραμμα κατάρτισης των εργαζομένων του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια των επομένων μηνών, με στόχο την κατάρτιση εργαζομένων σε θέσεις εργασίας που εγκυμονούν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Παράλληλα, με τη βοήθεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.Ι.Υ.Α.Ε.) γίνεται διερεύνηση των συνθηκών εργασίας στους εργασιακούς χώρους του Δήμου Ιωαννιτών.

Όλη η παραπάνω δυναμική διαδικασία, θα ολοκληρωθεί με την σύνταξη της «Γραπτής Εκτίμησης» των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των εργαζομένων.

 

Tags:

, , ,