Καταγγέλλει το Δήμο Ζαγορίου η Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. για “εκχώρηση σε ιδιώτες”

Καταγγέλλει το Δήμο Ζαγορίου η Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. για "εκχώρηση σε ιδιώτες"Σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Δήμο Ζαγορίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ο.Τ.Α. με αφορμή τη διευθέτηση των θεμάτων καθαριότητας στο Δήμο. Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία των εργαζομένων καταγγέλλει τη δημοτική αρχή για «προσπάθεια εκχώρησης της υπηρεσίας καθαριότητας σε ιδιώτες, σε πλήρη ταύτιση με τα συντεχνιακά-πολιτικά συμφέροντα, που καραδοκούν και εποφθαλμιούν τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Σε πλήρη ταύτιση με τα συντεχνιακά-πολιτικά συμφέροντα, που καραδοκούν και εποφθαλμιούν τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Ζαγορίου δείχνει μεγάλη σπουδή για την εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες.

Επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας καθαρά κατ’ επιλογήν, αφού ο Δήμος Ζαγορίου είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει την Υπηρεσία με επιπλέον μόνιμο προσωπικό μέσω της Προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. Δεν το έπραξε όμως, προφανώς γιατί κάτι τέτοιο έρχονταν σε αντίθεση με τα σχέδια που απεργάζεται.

Ήρθε μάλιστα σε αντιπαράθεση με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, που ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου για ανάθεση σε ιδιώτη, για δύο χρόνια, της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έκρινε πώς ο Δήμος είχε την δυνατότητα να ασκήσει με ίδια μέσα την υπηρεσία, στελεχώνοντάς τη με μόνιμο προσωπικό αντί αυτού όμως αιτήθηκε μόνο 2 άτομα Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας και 1 άτομο Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας.

Σήμερα, ο Δήμος Ζαγορίου δηλώνει δήθεν «αδυναμία» εκτέλεσης της Υπηρεσίας με ίδια μέσα, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για σκόπιμη απαξίωση των ανταποδοτικών Υπηρεσιών, προφανώς για να διατηρεί το άλλοθι εκχώρησης της υπηρεσίας σε ιδιώτη εργολάβο. Προσφεύγει δε προκλητικά στην Επιτροπή του άρθρου 152, με κατάθεση παράλληλα ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να «περάσει» τελικά η ανάθεση στον ιδιώτη, όπως «γίνεται όλα αυτά τα χρόνια» κατά ωμή παραδοχή του Δημάρχου κ. Βασίλη Σπύρου.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α σημειώνει πώς πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στο μεθοδευμένο και από Αιρετούς ξεπούλημα Δημοτικών Υπηρεσιών σε εργολαβικά συμφέροντα που σε πολλές περιπτώσεις αναδύουν διαπλοκή, διαφθορά και συναλλαγή.

Καλεί επίσης την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών να αποδείξει εμπράκτως τις διακηρύξεις της για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., καταργώντας το δικαίωμα εκχώρησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών και δίνοντας σαφή κατεύθυνση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις απόρριψης παρόμοιων αποφάσεων εκχώρησης υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εργολαβικά συμφέροντα.»

 

Tags: