Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων θα ισχύσει αύριο Πέμπτη 08/06/2017 από την διασταύρωση της οδού Δεξαμενής με την οδό Ευαγγελίδου έως την διασταύρωση της οδού Δεξαμενής με την οδό Σπύρου Λάμπρου, και ώρα 8:00π.μ. έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες κοψίματος των χόρτων στα πρανή της οδού.

Παράλληλα, περιοδική διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων του ρεύματος εξόδου από την πόλη θα ισχύσει την Πέμπτη 8/06/2017 από την διασταύρωση της Λεωφόρου Δωδώνης με την οδό Δόμπολη έως την διασταύρωση της Λεωφόρου Δωδώνης με την οδό Σάββα Νικολλάτου και ώρα 8:00π.μ. έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες στην κεντρική νησίδα της Λεωφόρου Δωδώνης.

Οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.

 

Tags: