Ιωάννινα: Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών

Για σύνδεση βανών διαχωρισμού δικτύων θα γίνει από το ΣΥΔΛΙ διακοπή στις: μεσαία και άνω δεξαμενή Κοσμηράς, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου από ώρες 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.

Λόγω αυτού του γεγονότος θα γίνει διακοπή στην υδροδότηση των κατοίκων σε τμήμα της Κοσμηράς, περίπου στην μέση και άνω τμήμα του οικισμού, ανάλογα με το πώς είναι τα εσωτερικά δίκτυα από τις δεξαμενές.

Η αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά μετά το πέρας των εργασιών. Καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος διακοπής.

 

Tags:

, , , , , ,