Ιωάννινα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Πατριάρχη Ευαγγελίδη

Ιωάννινα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό Πατριάρχη ΕυαγγελίδηΑπαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει στην οδό Πατριάρχη Ευαγγελίδη από τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης.

 

Tags: