Ιωάννινα: Απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί των οδών Ζίνης και Καστρισοΐας γιατί θα εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης της οδού θα ισχύσουν από την 5η Ιουλίου 2017 έως την 23η Ιουλίου 2017.

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω εργοταξιακής σήμανσης.

 

Tags: