Η EBRD στηρίζει το διεθνές εμπόριο στην Ελλάδα μέσω της Eurobank

Παρέχει πιστωτική γραμμή 50 εκατ. ευρώ για το εξωτερικό εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) στηρίζει την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου παρέχοντας πιστωτική γραμμή 50 εκατ. ευρώ προς την Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος Trade Facilitation Programme (TFP).

Η ενίσχυση του εμπορίου αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της EBRD για υποστήριξη της περιφερειακής και διεθνούς διασύνδεσης των χωρών στις οποίες επενδύει. Μέσω της διασύνδεσης, οι οικονομίες επιτυγχάνουν ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιζόμενες επιτυχώς στο διεθνές περιβάλλον.

Η πιστωτική γραμμή (facility) θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων trade finance της Eurobank – παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην αγορά – και θα τονώσει τον κεντρικό της ρόλο ως συνεργάτη των ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Η Eurobank είναι μια από τις τέσσερις συστηματικές τράπεζες στην Ελλάδα με ισχυρή παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η EBRD είναι μέτοχος της Eurobank καθώς συμμετείχε στην περυσινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να βοηθήσει τη μεταβίβαση της τράπεζας σε ιδιώτες μετόχους.

 

Tags:

, , , , ,