Γιάννης Στέφος: Απάντηση Υπουργείου στην ερώτηση με θέμα “Αδήλωτη εργασία και ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε.”

Στις 8 Δεκεμβρίου κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του Ν. Ιωαννίνων Γιάννης Στέφος προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Κατρούγκαλο, με θέμα την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε, την οποία συνυπέγραψαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτήθηκε ο κ. Υπουργός αν προτίθεται να εφαρμόσει τις κείμενες διατάξεις για την αντιμετώπιση των αντεργατικών πρακτικών στην αγορά εργασίας και αν προτίθεται να στρέψει (στον βαθμό που εξαρτάται από αυτόν) το σύνολο των υπηρεσιών στην κατεύθυνση καταπολέμησης πρακτικών που στρέφονται ενάντια στο εργατικό δίκαιο. Τέλος ερωτήθηκε αν προτίθεται να προχωρήσει στην ουσιαστική στελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε έτσι ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι σε όλους τους χώρους εργασίας με σκοπό την εξάλειψη κάθε μορφής μαύρης εργασίας.

Στην απάντησή του ο Υπουργός Γεώργιος Κατρούγκαλος τόνισε πως τον Ιούλιο του 2015 καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό αδήλωτης εργασίας, 11.77%, γεγονός που αναδεικνύει και το σοβαρό ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ για το χρονικό διάστημα 1/1/2015 – 31/8/15 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 11.732 εργατικές διαφορές από τις οποίες επιλύθηκαν οι 5.541 και καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους οφειλόμενες αποδοχές ύψους 10.848.207€.

Ο υπουργός μεταξύ άλλων στην απάντησή του ανέφερε πως η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί, μέσω των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων των Υποκαταστημάτων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.), δράσεις για την αύξηση του ρυθμού διενέργειας των επιτόπιων ελέγχων στους χώρους απασχόλησης για τον εντοπισμό της αδήλωτης εργασίας και τον καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων όταν παραλαμβάνουν ενημερωτικά έγγραφα του ΣΔΟΕ, όπου ενημερώνονται για οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές, να διενεργούν κατά προτεραιότητα έλεγχο στους συγκεκριμένους εργοδότες και να καταλογίζουν άμεσα τις μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος ο Υπουργός ενημέρωσε πως έχει ήδη αποστείλει αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ώστε να ενισχυθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου μεταξύ αυτών και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Tags:

, , , , , , , , ,