Γιάννης Καραγιάννης: Εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Γιάννης Καραγιάννης: Εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί τον 2ο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και βασικό χρηματοδοτικό μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Είναι δηλαδή ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάκαμψη του ΑΕΠ και στην ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα.

Ως τέτοιο, θα συμβάλει σε έργα εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, σε έργα δημόσιων υποδομών και ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην εγκατάσταση νέων αγροτών, στη στήριξη ομάδων παραγωγών και επιχειρήσεων του χώρου της κοινωνικής οικονομίας.

Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2017 να έχει προκηρυχθεί ο κύριος όγκος των μέτρων του ΠΑΑ συνολικής, δαπάνης 6 δισ. ευρώ (εκ των οποίων τα 4,2 δισ. από συμμετοχή της ΕΕ) που αφορά:

  1. Σχέδια βελτίωσης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων και της ενέργειας.
  2. Ενίσχυση των ομάδων παράγωγων με 25 εκατ. ευρώ.
  3. Πρόγραμμα Leader, με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων με δαπάνη 400 εκατ. ευρώ.
  4. Δράσεις για την μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργικές δραστηριότητες.
  5. Δημιουργία 300 δομών με πρόσληψη 1000 γεωτεχνικών γεωργικών συμβουλών.
  6. 223 εκατ. ευρώ για την βιολογική γεωργία.
  7. 120 εκατ. ευρώ για τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
  8. 30 εκατ. ευρώ για τη μεταποίηση και εμπορία τελικού προϊόντος μη γεωργικού.
  9. Δημιουργία ταμείου  ρευστότητας  με ιδιωτική συμμετοχή.
  10. Εκπόνηση μελέτης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επιλογή χρηματοδοτικών εργαλείων ενίσχυσης του αγροδιατροφικού τομέα.

Μέχρι τώρα έχουν εισρεύσει στη χώρα κοινοτικοί πόροι που αντιστοιχούν σε απορρόφηση της τάξης του 17,6% και πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα κονδύλια του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες τα οποία αφορούν συνολικά το 37,4% των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Tags: