Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ιωαννίνων: Δελτίο τύπου

Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ιωαννίνων συμμετείχαν στο Συνέδριο που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη στις 15-16/01/2016 για τη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων και ο ρόλος των ΟΤΑ.

Η ΚΕΔΕ με πρωτοβουλία της επιτροπής χωροταξίας, υποδομών και περιβάλλοντος διοργάνωσε με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη 15-16 Ιανουαρίου 2016 με θέμα «Μοντέλα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και ο ρόλος των Ο.Τ.Α. – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ιωαννίνων, οι κ.κ. Σπύρος Κωνσταντόπουλος (Πρόεδρος του Φορέα), Χρήστος Ντακαλέτσης (Δήμαρχος Δωδώνης) Κωνσταντίνος Τζαφέας (Δήμαρχος Μετσόβου), Μιχαήλ Πλιάκος (Δήμαρχος Ζίτσας), Ανδρέας Παπασπύρου (Δήμαρχος Κόνιτσας).

Επίσης έλαβαν μέρος στο συνέδριο και οι κ.κ. Ιωάννης Λώλος (Δήμαρχος Ηγουμενίτσας) και Αντώνης Νάστας (Δήμαρχος Πάργας).

Βασικοί στόχοι του συνεδρίου Στερεών αποβλήτων ήταν οι κάτωθι:
– Συζήτηση για το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ)
– Μείωση υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
– Η δημιουργία ολοκληρωμένων και επιτυχημένων συστημάτων ανακύκλωσης.
– Ο ρόλος των ΟΤΑ στην ορθολογική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
– Νέες Τεχνολογίες για τη βέλτιστη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση (μείωση κόστους και όγκου απορριμμάτων).
– Προώθηση οικονομικών μέσων για την αποθάρρυνση της υγειονομικής ταφής
– Γεωγραφικές, δημογραφικές και οικονομικές παράμετροι και η επίδρασή τους στα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.
και γενικά προτάσεις, λύσεις και προβληματισμοί (όπως για την καθυστέρηση του ΕΣΔΑ, τον κίνδυνο επιβολής προστίμων), για την ορθολογική διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

 

Tags:

, , , , ,