Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας για τα επεισόδια της 21/02/2017

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Την 21η Φεβρουαρίου, ηµέρα πανηγυρική για την πόλη των Ιωαννίνων, οµάδα ατόµων του αντιεξουσιαστικού χώρου, αιφνιδιαστικά και απρόκλητα, επιτέθηκε µε καδρόνια και πυροσβεστήρες εναντίον αστυνοµικών που συµµετείχαν στα µέτρα για την διεξαγωγή της στρατιωτικής και µαθητικής παρέλασης µε αποτέλεσµα τον σοβαρό τραυµατισµό επτά (7) αστυνοµικών.

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ!!!

Καταδικάζουµε απερίφραστα το γεγονός της βάρβαρης και απρόκλητης επίθεσης σε βάρος των αστυνοµικών µε σκοπό να βλάψουν την σωµατική τους ακεραιότητα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους. Οι εγκληµατικές αυτές ενέργειες στρέφονται εναντίον σκληρά εργαζοµένων συναδέλφων, υπαλλήλων του δηµοσίου τοµέα, ταγµένων στην προστασία της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας των πολιτών, εναντίον της πολιτείας και εν τέλει της δηµοκρατίας. Έχουµε όλοι υποχρέωση να κατανοήσουµε ότι ο αστυνοµικός ανεξαρτήτως βαθµού και θέσεως είναι κοµµάτι της κοινωνίας, σκληρά εργαζόµενος, που καθηµερινώς και κάτω από δύσκολες συνθήκες δίνει µάχη για την πάταξη της εγκληµατικότητας και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ζητούµε την θεσµική θωράκιση των αστυνοµικών εναντίον τέτοιων συµπεριφορών και καλούµε την φυσική και πολιτική ηγεσία όπως καταδικάσει κάθε πράξη βίας που στρέφεται κατά των αστυνοµικών.

Ευχόµαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυµατισθέντες αστυνοµικούς εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να µην γίνουµε, εις το µέλλον, µάρτυρες παρόµοιων περιστατικών.

 

Tags: