Εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ Βροσίνας – Aπό φέτος θα λειτουργήσει στην Άνω Λαψίστα

Στην Τοπική Κοινότητα Άνω Λαψίστας θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018 το ΕΠΑ.Λ Βροσίνας Δήμου Ζίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές για εγγραφή/μετεγγραφή στο εν λόγω ΕΠΑ.Λ, για τον Τομέα Πληροφορικής, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση προτίμησης ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-epal.minedu.gov.gr με τους κωδικούς TAXIS των κηδεμόνων τους.

Μετά το πέρας των ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης θα ακολουθήσει η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στο σχολείο.

 • Στην Α΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου.
 • Στη Β΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν:
  – Όσοι ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου,
  – 
  Όσοι ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ομάδας προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
  – 
  Όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.
 • Στην Γ΄ τάξη δυνατότητα εγγραφής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν την Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ τομέα Πληροφορικής.

 

Tags: