Εναρκτήρια συνάντηση για την ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 2 «Πρόληψη της αδυναμίας» (ADVANTAGE: Prevention of frailty), Μαδρίτη, 19-20 Ιανουαρίου 2017

Στις 19 και 20 Ιανουαρίου 2017, έγινε στη Μαδρίτη, με τη συμμετοχή και ελληνικών φορέων, η εναρκτήρια συνάντηση της πρωτοβουλίας ADVANTAGE Κοινή Δράση 2 «Πρόληψη της αδυναμίας» (Prevention of frailty), που είναι μία προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης για την προαγωγή της γήρανσης του ανθρώπινου πληθυσμού χωρίς αναπηρία. Η Κοινή Δράση 2 «Πρόληψη της αδυναμίας» υλοποιείται στο πλαίσιο των Κοινών Δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2015 του 3ου Προγράμματος Δράσης της Ε.Ε. στον τομέα της Υγείας 2014 – 2020, συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό € 3.500.000 από το ανωτέρω 3ο πρόγραμμα δράσης για την υγεία της Ε.Ε. 2014-2020 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, εκκινώντας από τον Ιανουάριο του 2017.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 22 κράτη μέλη της Ε.Ε. και πάνω από 40 φορείς και οργανώσεις. Η Ελλάδα και συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, μέσω της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Πολιτικής Υγείας, συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπροσωπούμενη στην Κοινή Δράση 2 «Πρόληψη της αδυναμίας» από δύο εθνικούς εταίρους, την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π., Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, και την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Την πρωτοβουλία συντονίζει η Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο φορέας Madrid Health Service-Getafe Hospital, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας της χώρας.

Η Κοινή Δράση2 «Πρόληψη της αδυναμίας» ADVANTAGE:
Σχετίζεται και συνδέεται άμεσα με τη βασική προτεραιότητα της Ε.Ε. για την Τρίτη Ηλικία σχετικά με την αναγκαιότητα που προκύπτει από τη δημογραφική αλλαγή και την επιβάρυνση των συστημάτων υγείας από τις χρόνιες ασθένειες, την ευπάθεια και την αναπηρία.

Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Μοντέλου προσέγγισης της Ευπάθειας (Frailty) των ηλικιωμένων που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη προγραμμάτων και βελτιωμένων στρατηγικών διάγνωσης, περίθαλψης και εκπαίδευσης αναφορικά με την ευπάθεια, αναπηρία και πολύ-νοσηρότητα και θα συμβάλλει στην πρόληψη της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας από τις χρόνιες ασθένειες. Θα συνδράμει στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες περίθαλψης των ηλικιωμένων, λαμβάνοντας υπόψη θέματα ισότητας των φύλων, μέσω ενός καλύτερου σχεδιασμού και συντονισμού καινοτόμων οργανωτικών προσεγγίσεων, καλύτερης συνεργασίας επαγγελματικής και άτυπης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης και της αυτό-φροντίδας.

Θα βασιστεί και θα εξελίξει προηγούμενη εργασία που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας για την Ενεργό και υγιή Γήρανση (EIP-AHA), κυρίως με τη συνέχιση της έρευνας και των καλών πρακτικών, όπως τέθηκαν από την Ομάδα Δράσης Α3 για την πρόληψη της ευπάθειας (A3 Action Group on Frailty Prevention) και τα Σημεία Αναφοράς (Reference sites) και προωθούνται από το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως απάντηση στις δημογραφικές αλλαγές στην ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Ε.Ψ.Ε.Π., οδός Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Ιωάννινα, τηλ/fax. 26510-39820, αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας κα. Μαρία – Λαμπρινή Κούλα, Ψυχολόγος, κιν. 6948345569, www.epsep.gr.

 

Tags: