Εκδόθηκε ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για τις 413 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε φορείς του ΥΠΑΑΤ

Μέχρι την Παρασκευή 27/5 προθεσμία για ενστάσεις

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Αναρτήθηκε χθες (24/5) στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ο προσωρινός Πίνακας Κατάταξης για τις 413 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προκήρυξη θυμίζουμε ότι αφορούσε θέσεις σε υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό και από τις 413 θέσεις συνολικά οι 231 είναι θέσεις γεωπόνων.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΟΑΕΔ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τριήμερη προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 27-5-2016.

Τον Πίνακα και τις σχετικές πληροφορίες για τις ενστάσεις μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ έχει ως εξής:

«« ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, στις 24/05/2016, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού και συγκεκριμένα στην ενότητα /Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016, αναρτήθηκαν:

Ο Προσωρινός Πίνακας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016 για 413 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς, ο οποίος περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 5 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 3/2016.

Η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τη σειρά κατάταξής τους στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από 25 Μαΐου και ώρα 8η πρωινή έως και 27 Μαΐου και ώρα 12ημεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά είτε α) ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε β) καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της 27ης Μαΐου 2016 προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένσταση τους συνοδευόμενα με τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2016.

 

Tags:

, , , ,