Δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. για τις σταβλικές εγκαταστάσεις εντός οικισμού – Μέχρι 4/12/2017 η προθεσμία για αδειοδότηση

Κυριολεκτικά στο “παρά πέντε” δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (2741/τ. Β’/4-8-2017) η Κ.Υ.Α. που ορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την περίφημη “άδεια διατήρησης” κτηνοτροφικών μονάδων εντός (ή πλησίον) οικισμών. Και λέμε στο “παρά πέντε” γιατί ο σχετικός Νόμος (Ν. 4351/2015) είχε εκδοθεί τις 4 Δεκεμβρίου 2015 και προέβλεπε προθεσμία 2 ετών, η οποία εκπνέει σε 4 μήνες, όπως άλλωστε φαίνεται και από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων που θέτει η Κ.Υ.Α. και είναι η 4η Δεκεμβρίου 2017.

Στην αδειοδότηση αυτή μπορούν να ενταχθούν μονάδες που ήταν ήδη εγκατεστημένες και λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών κατά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4056/2012 (δηλαδή 12 Μαρτίου 2012). Η λειτουργία αποδεικνύεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με την ύπαρξη τότε ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή με την ύπαρξη κωδικού εκμετάλλευσης ή τη δήλωση ΟΣΔΕ ή με βεβαίωση Δημόσιας Αρχής (για τον τύπο και το περιεχόμενο της οποίας καθώς και ποιες Δημόσιες Αρχές έχουν τέτοια δυνατότητα, τίποτα σχετικό δεν αναφέρεται). Για το πως αποδεικνύεται ότι το ζωικό κεφάλαιο ήταν τότε εγκατεστημένο εντός οικισμού όπως ορίζει ο Νόμος, δεν προβλέπεται τίποτα σχετικό και είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν διευκρινήσεις ιδίως σε περίπτωση καταγγελιών και παραπόνων από περίοικους.

Όπως φαίνεται από την Κ.Υ.Α. στην ουσία ο τρόπος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά της αδειοδότησης είναι ταυτόσημα με αυτά που απαιτούνται για μια “κανονική” μονάδα, απλά η άδεια ονομάζεται “άδεια διατήρησης” αντί “άδεια εγκατάστασης”. Ασαφές όμως παραμένει αν θα έχει την ισχύ “άδειας εγκατάστασης” για τα διάφορα προγράμματα.

Οι βασικές διαφορές με την “κανονική” άδεια είναι ότι η “άδεια διατήρησης” δεν μπορεί να μεταβιβασθεί ή να τροποποιηθεί και ότι η μονάδα πρέπει να μην υπερβεί τη δυναμικότητα που είχε στις 12 Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4056/2012). Βέβαια, αν η μονάδα υπερβαίνει το όριο του 25% της κατηγορίας Β’ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ενδεικτικά αναφέρουμε 400 αιγοπρόβατα ή 50 αγελάδες) υποχρεούται να μειώσει τη δυναμικότητα στα όρια αυτά.

Για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, που είναι αρκετά σημαντικό στην περίπτωση αυτή καθώς η λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων εντός οικισμών έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί προστριβές και είναι συνεχής πηγή καταγγελιών προς τις υπηρεσίες, ισχύουν τα ίδια (με κάποιες μικρές νομοτεχνικές βελτιώσεις) με τις “κανονικές” μονάδες.

Η απορία βέβαια είναι γιατί το Υπ.Α.Α.Τ. χρειάστηκε πάνω από 1,5 χρόνο (από τα 2 που εκπνέει η προθεσμία) να εκδώσει μία Κ.Υ.Α. που στην ουσία αντιγράφει ήδη υπάρχουσες διαδικασίες (ενώ δεν απαντά και σε όλα τα ερωτήματα και τα προβλήματα) αναγκάζοντας κτηνοτρόφους και Δ.Α.Ο.Κ. να “στριμώξουν” σε μόλις 4 μήνες (εκ των οποίων ο ένας ο Αύγουστος) όλη τη διαδικασία για την οποία ο νομοθέτης είχε προβλέψει 2 χρόνια.

Όλη την Κ.Υ.Α. μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/kthn_egkatastaseis/fek2741_040817.pdf

πηγή: http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2017/08/4-2017.html

 

Tags:

, ,