Δήμος Ιωαννιτών: Κατασκευή νέων στάσεων αστικής συγκοινωνίας

Την κατασκευή δεκάδων νέων στάσεων λεωφορείων και τη συντήρηση αρκετών από τις υφιστάμενες περιλαμβάνει το πρόγραμμα ανανέωσης του αστικού εξοπλισμού που προωθεί ο Δήμος Ιωαννιτών, με σκοπό την αναβάθμιση της αισθητικής στην πόλη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, που αποφασίστηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δαπάνη, 55.000 ευρώ για την κατασκευή νέων στάσεων λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας και 25.000 ευρώ για την επιδιόρθωση-ευπρεπισμό υφιστάμενων στάσεων.

Επ’ ευκαιρία, ο Δήμος Ιωαννιτών συγχαίρει τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδαμιτσίων για την πρωτοβουλία του να κατασκευάσει στάση λεωφορείων, με ίδιους πόρους. Εύχεται το παράδειγμα αυτό να βρει μιμητές και σε άλλους συλλόγους, επισημαίνοντας, όμως, ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να αναλαμβάνονται σε συνεργασία με το Δήμο, ώστε να διασφαλίζονται, η απαραίτητη ομοιομορφία-συνοχή στον αστικό εξοπλισμό και η σωστή χωροθέτηση.

 

Tags: