Δήμος Ιωαννιτών: Ανακοίνωση για ΚΕΑ

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου ότι από την Τετάρτη 01-02-2017 ανοίγει το σύστημα υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.keaprogram.gr

Κριτήρια για Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).

1. Μόνιμη διαμονή στον Δήμο που υποβάλλεται η αίτηση.

2. Εισοδηματικά:
Λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού τους 6 τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης και μέχρι του ποσού των 5.400,00 €.

3. Περιουσιακά:

  • Ακίνητη περιουσία ύψους 90.000,00 €, προσαυξανόμενη κατά 15.000,00 € για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τις 150.000,00 €.
  • Κινητή περιουσία (ανώτατη τεκμαρτή δαπάνη 6.000,00 €).
  • Τραπεζικές καταθέσεις (από 4.800,00 € έως 14.400,00 € ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού).

Εάν κατά την διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από το σύστημα υπάρξει αναντιστοιχία των εμφανιζόμενων με τα πραγματικά στοιχεία, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών, κατόπιν ραντεβού.

 

Tags: