Δ. Ηγουμενίτσας: Πίνακες κατάταξης υποψηφίων πρόσληψης

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του ΝΠΔΔ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του νέου Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Σουλίου 3 , οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2017 με αριθμ. πρωτ. 2519/10-11-17 περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τους πίνακες στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με τους εξής ΑΔΑ:

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΜΕ ΑΔΑ : Ω4ΚΔΟΚΕΚ-9ΒΤ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : Ω8ΥΥΟΚΕΚ-Ο7Τ.
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 7ΑΨΩΟΚΕΚ-ΗΝ4
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 6ΟΧΜΟΚΕΚ-Ε5Κ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : 6ΝΟΒΟΚΕΚ-45Σ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΜΕ ΑΔΑ : ΩΞΦ7ΟΚΕΚ-8Κ8

 

Tags: