Αποκατάσταση υδροδότησης στην Αμφιθέα

Με πολλές δυσκολίες και με επίπονες προσπάθειες των τεχνικών υπαλλήλων του ΣΥΔΛΙ επιλύθηκε το πρόβλημα διακοπής υδροδότησης στην Αμφιθέα σήμερα 11 Ιανουαρίου λόγω βλάβης και αυτή τη στιγμή ο οικισμός της Αμφιθέας υδροδοτείται.

 

Tags: