Αποκατάσταση υδροδότησης στην Αμφιθέα | Epirus News

Αποκατάσταση υδροδότησης στην Αμφιθέα

Με πολλές δυσκολίες και με επίπονες προσπάθειες των τεχνικών υπαλλήλων του ΣΥΔΛΙ επιλύθηκε το πρόβλημα διακοπής υδροδότησης στην Αμφιθέα σήμερα 11 Ιανουαρίου λόγω βλάβης και αυτή τη στιγμή ο οικισμός της Αμφιθέας υδροδοτείται.

 

Tags: